Raseinių rajonas, Kauno apskritis
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Veliuonos dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas 1814 ? XX a. I p. 1 manualas, pedalai, 7 registrai mechaninė mechaninė

Butkiskeeskiz 07Vargonų prospekto struktūra panaši į VDA retų spaudinių skyriuje saugomų piešinių ir eskizų sąsiuvinyje esantį XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų projektą-eskizą Nr. 7, kuriame gretinamos rokoko ir klasicizmo formos.[1]

[1] Vilniaus dailės akademijos bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomas unikalus XVIII a. antros pusės dailės kūrinius, pavyzdžiui, altorius, vaizduojančių eskizų, spausdintų graviūrų albumas, albumo sudarytojas Jonas Danauskas (Rużne rysunki. VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrius, inv. Nr. 3344). Jame yra keletas Lietuvos vargonų istorijai reikšmingų, neįkainojamos vertės lapų su dešimčia autentiškų XVIII a. antros pusės vargonų eskizų.

Butkiškės bažnyčios archyviniai dokumentai: 1806 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 308v; 1896 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 3, b. 2573, l. 53.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje

Manualas (C–c’’’) Pedalai (C–H)
Bordun
Principal
Gedackt
Octave
Quinte
Super Octave
Mixtura
16′
8′
8′
4′
2 2/3
2′
3 fach
[be savo vamzdyno]
Man./Ped.

Prospektas

Butkiske eskiz 07