Kėdainių rajonas, Kauno apskritis
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Kėdainių dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Modest Michniewicz 1827 1994 1 manualas, 12 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

DotnuvaDotnuvos bažnyčios vargonai – vienas įdomiausių klasicistinių Lietuvos provincijos instrumentų. Juos apie 1827 m. sumeistravo bernardinų vienuolis Modestas Michniewiczius (meistro vardą ir pavardę liudija įrašas Dotnuvos bažnyčios vargonų viduje, oro skirstymo dėžėje).

Vargonai gana primityvaus darbo: aiškiai matyti, kad metalo vamzdžius darė ne įgudęs amatininkas, o šios srities naujokas. Tačiau išraiškingi fleitiniai ir principaliniai balsai bažnyčios erdvėje skamba įstabiai. Itin subtiliai atsiskleidžia registro Jula 8’, sudaryto vien iš medinių vamzdelių, garsai.

Vargonai išliko beveik autentiški. 1994 m. buvo restauruoti (UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“).

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės plaukiojančios, neoriginalios.

Beveik visi vamzdžiai, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški. Šiuose vargonuose yra sumontuotas akustinis būgnas – tai vienas iš nedaugelio išlikusių keturvamzdžių būgnų Lietuvoje. [1]

Panaši į Dotnuvos prospekto klasicistinę keturių langų kompoziciją dar aptinkama Sudervės (1817), Giedraičių (~1810), Simno (XIX a. pr. / iki 1816), Armoniškių (Германішкі, XIX a. pr., Baltarusija) bažnyčių vargonuose.

[1] Dar keturių vamzdžių derinys yra Žemalės (1839) ir Žirmūnų (~1790, Жырмуны, Baltarusija) bažnyčių vargonuose.

[2] Įdomu tai, kad XIX a. pirmoje pusėje čekų meistras Františekas Harbichas nupiešė analogiškos struktūros prospekto eskizą ir pagal jį 1862 m. pastatė vargonus Aukštuosiuose Bojanovicuose (Horní Bojanovice, Čekija; pagal: Marcin Zgliński. Nowożytny prospekt organowy i jego twórcy. Warszawa: Instytut Sztuki PAN , 2012, p. 301.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (po 1994)

* Manualas (C–f’’’) gis’ ~440 Hz
Principal
Bordun
Jula
Salcynal
Flet Major
** Quinta dena
Oktava
Flet Minor
Quinta
Sedecima
Mixtur
*** Trompet
8’
16’
8’
8’
8’
6’
4’
4’
3’
2’
IVch. 1’
16’
**** Stella / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
***** Tempon / Akustinis būgnas / Pauke

* Vargonų klaviatūros diapazono praplėtimas iki tono f ’’’ (C–f ’’’) buvo būdingas XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės vargonams. Diapazoną C–f ’’’ turi Tytuvėnų, Troškūnų, Lašių (Laśi, Latvija), Palūšės, Sudervės, Lučių (Лучай, Baltarusija) ir dalis kitų vargonų.

** Realiai tai yra registras Quinta 5 1/3′, tačiau jį naudojant kartu su kitais žemesniais balsais gaunamas Quintadena 8′ tembras. Taip pat žr. komentarą prie Kantaučių bažnyčios vargonų dispozicijos.

*** Registro Trompet visi vamzdžiai (pėdos ir rezonatoriai) yra nauji (po 1994 m. atliktos restauracijos).

**** Žvaigždinių varpelių įrenginį sudaro nuolat besikartojanti keturių varpelių išgaunama fiksuota melodija d’–f’–h’–c”. Varpeliai neautentiški.

***** Akustinį būgną sudaro keturi mediniai, tarpusavyje pustoniais suderinti vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 565 x 460 x 205 cm

Dotnuva Dotnuva Dotnuva

Griežykla

Dotnuva

Vamzdynas

Dotnuva Dotnuva Dotnuva Dotnuva

Dotnuva

Mechanika

Dotnuva Dotnuva Dotnuva

Media

Audio Panorama
play P 8′, FlMj 8′, O 4′, Q 3′, Sd 2′ Dotnuva
play FlMj 8′, O 4′
play Sal 8′, FlMn 4′
play Jl 8′
play P 8′, FlMj 8′, Jl 8′, O 4′, Q 3′, Sd 2′, Bd 16′, Tr 16′, Mix, Stella
Johann Adam Reincken. Toccata in G

Balys Vaitkus, VPC CD 001