Kėdainių rajonas, Kauno apskritis
Švč. Mergelės Marijos, liūdinčiųjų guodėjos bažnyčia
Krakių dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. XX a. pr. 1 manualas, 9 registrai, varpeliai, būgnas mechaninė

Pajieslys

Vargonų prospekto modelis yra klasicistinė trijų bokštų prospekto su centrine aukščiausia dalimi atmaina, jai taip pat priskiriami Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (XIX a. pr. / 1826?), Pievėnų (1820), Aleksandrijos (1850), Užvenčio (XIX a. pr.) ir Antalieptės (XIX a. pr.) bažnyčių vargonų prospektai.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje registrų pavadinimų nėra.

Dumplės lygiagretinės, vienerios, neoriginalios. Jos buvo aptiktos 2002 m., padėtos atskirai prie bažnyčios stovinčiame varpinės bokšte.

Keli vamzdžiai, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Dispozicija

Hipotetinė autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
[Flet major]?
?
?
?
?
?
?
4’
8’
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
** Akustinis būgnas / Pauke
** Kalkantas / Calcant

* Griežykloje registrų pavadinimų nėra, o iš vamzdyno išliko tik keli vamzdžiai, todėl nustatyti tikslios dispozicijos, neatlikus detalių instrumento tyrimų, neįmanoma.

** Griežykloje yra trys tuščios angos, skirtos traukėms su rankenomis įmontuoti. Pagal analogus jos gali būti priskiriamos šiems trims papildomiems įrenginiams – varpeliams, būgnui ir kalkantui. Įrenginiai neišliko.

Prospektas

Vargonų prospektas: 300 x 243 x 97 cm

Pajieslys (2)

Griežykla

Pajieslys (1)

Vamzdynas

Pajieslys (3)