Raseinių rajonas, Kauno apskritis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
Raseinių dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XVIII a. I p. 1902, 1978 ? / 2 manualai, pedalai, 19 registrų mechaninė

Siluva (1)Šiluvos bazilikoje išliko Hamburgo mokyklos tradicijomis paremtas didžiųjų vargonų prospektas, datuojamas XVIII a. pirma puse. Šis vargonų prospektas į Šiluvos bažnyčią atkeltas apie 1895-uosius, 1897 m. Šiluvos bažnyčios vizitacijos dokumente rašoma, kad „vargonai įsigyti pulkininko Bobianskio, sumontuoti choruose, tačiau dar nesutvarkyti“ [1]. Gali būti, kad Šiluvos vargonai buvo nupirkti iš kurios nors didesnės bažnyčios dabartinėje Latvijoje, kur XIX a. pabaigoje senieji vargonai dažnai būdavo keičiami naujais.

Šiluvos vargonų prospekto struktūra daug panašumų turi su neišlikusių Rygos Šv. Petro bažnyčios vargonų prospektu (1734, meistras Gottfriedas Clossenas iš Gdansko, ?–1740, taip pat Kloss, Klossen, Kloos); vargonai panašiu prospektu išliko Liepojos Švč. Trejybės ir Rygos Šv. Jokūbo bažnyčiose Latvijoje. Šiluvos vargonai artimi ir Hamburgo atstovų kūriniams – tai Gottfriedo Heinricho Glogerio vargonai Kongsbergo bažnyčioje (1760–1765) Norvegijoje ar meistro Arpo Schnitgerio mokinio Lamberto Danieliaus Kastenso vargonai Danijoje: Orhuso katedroje (1730) ir Švč. Trejybės bažnyčioje Kopenhagoje (1731). Lietuvoje Šiluvos vargonų architektūrinė kompozicija analogų neturi, bet šiek tiek panašumo yra į šiandie ninę Seinų bazilikos vargonų išvaizdą; struktūriškai jie artimi meistro Theodoro Tiedemanno (Vyresniojo), turėjusio dirbtuves Rygoje ir daugiausia dirbusio Kurše, vargonams Pašušvio (1801) ir Kaimelio (1804) bažnyčiose (juose akivaizdi Hamburgo mokyklos vargonų struktūra), į juos panašūs du nežinomų meistrų vargonų prospektai Nedzingės (XIX a. I p.) ir Dambavos (~1830) bažnyčiose.

1902 m. už šio istorinio prospekto naują instrumentą sumontavo Kauno vargonų meistras Jonas Garalevičius. 1976–1978 m. instrumentą restauravo ir iš dalies perdarė UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“ meistrai (2 manualai, pedalai, 19 registrų).

Iš XVIII a. vargonų išliko tik prospektas. Jo viršuje esančios skulptūros sukurtos XX a. II pusėje.

[1] Šiluvos bažnyčios 1897 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 2573, l. 45.

Šiluvos bazilikos dokumentai:

1806 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 352
1845 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 267, l. 617v
1880 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 3, b. 1918, l. 7
1897 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 3, b. 2573, l. 45
1901 m. vizitacija. LVIA IA , f. 669, ap. 3, b. 2762, l. 13

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (1976–1978, UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“)

I manualas (C–f”’) II manualas Pedalai (C–d’)
Principal
Bordun
Hohlflöte
Gedackt
Flauto Dolce
Gambe
Fugara
Octav
Mixtur
8′
16′
8′
8′
4′
8′
4′
4′
3 f.
Principal
Gedackt
Salicional
Salicet
Rohrflöte
Waldflöte
Cornett
4′
8′
8′
4′
4′
2′
4 f.
Subbass
Octavbass
Octavbass
16′
8′
4′
Sankabos / Couplers

I/P; II/P; II/I

Prospektas

Vargonų prospektas: 696 x 510 x 230 cm

Siluva (1) Siluva (2) Siluva (3)

Arhus

Arhus, Denmark, 1730, Lambert Daniel Kastens

Kongsberg, Norway, 1760–1765, Gottfried Heinrich Gloger

Kongsberg, Norway, 1760–1765, Gottfried Heinrich Gloger

Copenhagen, Denmark, 1731, Lambert Daniel Kastens

Copenhagen, Denmark, 1731, Lambert Daniel Kastens

Vamzdynas

Siluva (4)

Media

Audio Panorama
Siluva (2)
Video

Kelmės TV laida apie Šiluvos bažnyčios vargonus, 2009