Prienų rajonas, Kauno apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Stakliškių dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1782–1792 1890 1 manualas, 11 registrų, varpeliai, būgnas / 1 manualas, pedalai, 8 registrai, varpeliai, būgnas mechaninė

Stakliskes (3)

Stakliškių bažnyčios 1782 m. vizitacijos metu bažnyčios choras buvo dar be vargonų [1], tačiau 1792 m. vargonai jau minimi.

Stakliškių vargonų architektūra – vienintelis žinomas tokios kompozicijos pavyzdys Lietuvoje. Vėlyvojo baroko-rokokinį prospektą sudaro du gaubti poligonaliniai bokštai, centrinis trikampis bokštelis ir visus tris bokštus jungiantys keturi negaubti laukeliai. Visi laukeliai įkomponuoti tarp didžiųjų bokštų ir leidžiasi žemyn iki centro. Didžiuosiuose bokštuose stovi po 7 vamzdžius (įprastai vamzdžių būna po 5). Rokokinio Stakliškių bažnyčios vargonų prospekto struktūrai artimi vėlesni unikalūs, nežinomo meistro vargonai Žemaičių Naumiesčio katalikų bažnyčioje (1831).

Prospekto šonus įrėmina didingi, į spirales susukti sparnai, šoninių bokštų viršuje stovi trimituojantys angelai

Autentiškas instrumentas neišliko. XIX a. pabaigoje už seno prospekto buvo sumontuotas naujas instrumentas (1 manualas, pedalai, 8 registrai). Iš autentiško XVIII a. instrumento išliko metaliniai prospektiniai vamzdžiai ir 12 medinių atvirų vamzdžių, dabar esančių registre Principal 8’ (tonai C–H). Taip pat išliko autentiškas akustinis būgnas ir varpeliai. Akustinio būgno įrenginį sudaro du atviri mediniai, aštuonpėdžai tonų C ir Cs vamzdžiai. Varpelių įrenginį sudaro keturi varpeliai, tonai g’–d’’–h’–g’’–a’.

Autentiškoji griežykla buvo vargonų kairėje.

[1] Stakliškių bažnyčios 1782 m. vizitacija, LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3491.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje

Manualas (C–f’’’) Pedalai (C–f)
Bordun
Principal
Gamba
Hohlflöte
Gedackt
Oktava
Flöte
Mixtura
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
[sujungti su manualu]
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

Prospektas

Vargonų prospektas: 505 x 365 x 130 cm

Stakliskes (3) Stakliskes (1) Stakliskes (16) Stakliskes (6)

Stakliskes (10) Stakliskes (4) Stakliskes (2) Stakliskes (7)

Stakliskes (8) Stakliskes (9) Stakliskes (11) Stakliskes (5)

Griežykla

Stakliskes (15) Stakliskes (14) Stakliskes (17)

Vamzdynas

Stakliskes (18) Stakliskes (13) Stakliskes (12)

Media

Audio Panorama
Stakliskes (16)