Skuodo rajonas, Klaipėdos apskritis
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Skuodo dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas 1850 XX a. I p. 1 manualas, 7 registrai, varpeliai, būgnas Mechaninė Mechaninė

Aleksandrija_prospektas_senasVargonai datuojami remiantis įrašais ant prospekto kartušų „R. P.“ ir „1850“ bei stilistiniais vargonų ypatumais. Bažnyčia Aleksanrijoje buvo pastatyta 1865 m., todėl vargonai čia atkelti iš kitur (nenustatyta).

1933 m. vargonus remontavo meistras A. Kaminskas, 1952 m. – meistras Varpiotas.

Vargonų prospekto klasicistinė keturių langų kompozicija atkartoja vėlyvojo baroko tipo prospektus. Į šį modelį taip pat panašūs vargonai Volpos (Воўпа, Baltarusija) bažnyčioje (XIX a. pr.).

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Vargonų prospekto modelis yra klasicistinė trijų bokštų prospekto su centrine aukščiausia dalimi atmaina, jai taip pat priskiriami Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (XIX a. pr. / 1826?), Pievėnų (1820), Pajieslio (XIX a. pr.), Užvenčio (XIX a. pr.) ir Antalieptės (XIX a. pr.) bažnyčių vargonų prospektai.

[1] LVIA , f. 669, b. 2, ap. 256, l. 231r.

[2] LVIA , f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 60.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2001) *

Manualas (C–f’’’)
Principal
Bordun
Dolce
Flöte
Octave
Superoctave
Mixtur
4′
8′
8′
4′
4′
2′
1 1/2′
Akustinis būgnas / Pauke **

Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern  ***

* Griežykloje pavadinimai netikslūs, padaryti po 1970 m.

** Akustinio būgno išliko tik fragmentai: oro dėžė su dviem skylėmis mediniams vamzdžiams įstatyti.

*** Žvaigždiniai varpeliai neišliko, apie jų buvimą sprendžiama pagal tuščią traukės angą riežykloje ir XIX a. pirmos pusės vargonų analogus.

Prospektas

Vargonų prospektas: 290 x 280 x 128

Aleksandrija_prospektas_senas Aleksandrija_prospektas Kartušas Kartušas

Griežykla

Griežykla Griežykla

Vamzdynas

Vamzdynas

Media

Audio Panorama
Aleksandrija_prospektas