Klaipėdos rajonas, Klaipėdos apskritis
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Klaipėdos dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas ~1810 XIX, XX a. 1 manualas, 7 registrai / 1 manualas, pedalai, 11 registrų mechaninė mechaninė

Judrenai (3)Vargonų pastatymo data ~1810-uosius spėjama remiantis tuo, kad Judrėnų bažnyčios 1806 m. vizitacijoje dar minimi „seni 6 balsų vargonai“ [1], o bažnyčios 1812 m. inventoriuje jau kalbama apie „naujus 7 balsų vargonus“ [2]. 1872 m. inventoriuje rašoma, kad „taip vadinamam 7 balsų pozityvui reikia remonto“ [3]. XIX a. pab.–XX a. pirmojoje pusėje atliktų rekonstrukcijų metu vargonai buvo padidinti: sumontuoti pedalai su dviem registrais, manualas taip pat papildytas dviem registrais (viso 1 manualas, pedalai, 11 registrų).

XX a. pr. vargonai buvo iš pagrindų remontuoti ir praplėsti: pridėta pedalinė klaviatūra su dviem registrais, perdaryta griežykla, pakeista ir dviem naujais registrais papildyta manualinė klaviatūra.

Nors vargonų prospektas panašus į XVIII a. kūrinius, tačiau atliktas gana primityviai, trūksta jį puošiančių drožinių. Manoma, kad tai vietinio meistro padaryta vargonų prospekto kopija. Prospektą sudaro keturių elementų kompozicija, kurioje, lyginant su Vilniaus vargondirbystės mokyklos darbais, nėra centrinio bokšto. Judrėnų bažnyčios vargonai laikomi vėliausiu išlikusiu tokios kompozicijos pavyzdžiu. [4] Iš dalies į šią prospekto struktūrą panašūs vėlesni, po 1830 m. pastatyti Juozapavos bažnyčios vargonai.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje autentiški registrų pavadinimai paslėpti po dažais, nauji užrašai – netikslūs, primityvūs, su rašybos klaidomis, neatitinka vamzdyno.

Autentiškosios dumplės trejos, pleištinės. Šios dumplės XX a. buvo demontuotos, išliko bažnyčios palėpėje.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 525.

[2] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 329, lapai nemumeruoti.

[3] LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 4, l. 380 v.

[4] Seniausias žinomas Vilniaus meistrų pavyzdys – keturių dalių vargonų prospektas – tai 1765 m. sukurti vargonai Pasienės bažnyčioje (Latvija).  Kiti šio tipo prospektai: Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje (~1770), Antazavės (1795), Pabaisko (XVIII a. pab.), Tabariškių (XVIII a. pab.), Vaiguvos (po 1804), Lieplaukės (1807) bažnyčiose, Slanimo (XVIII a. II p., Baltarusija) bernardinų bažnyčioje.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje *

Manualas (C–h’’’) Pedalai (C–H) (XX a.)
Principal
Bourdon
Oktava
Gedekt
Gamba
Undamaris
Viola
Harmonika
Mixtur
4’
8’
4’
4’
4’
4’
4’
2’
II ch.
Gedackt (?)
Flautbass (?)
8’
8’

* Pateikti registrų pavadinimai yra užrašyti griežykloje, tačiau nėra tikslūs. Kadangi vamzdynas supainiotas, jame panaudota nemažai XVIII–XIX a. kitų vargonų vamzdžių, todėl, detaliai neištyrus vargonų, neįmanoma pateikti tikslios dizpozicijos.

Prospektas

Vargonų prospektas: 285 x 220 x 125 cm

Judrenai (3) Judrenai (7)

Griežykla

Judrenai (2) Judrenai (1)

Vamzdynas

Judrenai (6) Judrenai (5)

Dumplės

Judrenai (4)

Media

Audio Panorama