Klaipėdos apskritis
Evangelikų liuteronų bažnyčia

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Johann Preuss 1785 1899, 1935 1 manualas, 8 registrai, varpeliai / 2 manualai, pedalai, 14 registrų mechaninė mechaninė

Kretinga (Liuteronai)Kretingos liuteronų bažnyčios barokinių vargonų istorija ilga ir paini. Šiuos vargonus 1785 m. žymus Karaliaučiaus meistras Johannas Preussas sukūrė Verdainės bažnyčiai. [1] 1827 m. Karaliaučiaus meistras Johannas Scherweitas juos perkėlė į Kretingalės bažnyčią. Vargonų pastatymo ir perkėlimo į Kretingalę faktus liudija įrašai ant registro Principal 4’ tono C vamzdžio:

Wunsch
[erfült?] Meister Johan[n] Preuss
König 1785
Für Kirche Werden bei Wird von den
Org [?] Joh Scherweit [?]

in Werden din …


Jun …
1827

Kretinga_liuteron_irasas1899 m. nežinomas meistras vargonus perkėlė į Kretingos bažnyčią. Tai aprašyta Kretingos liuteronų bažnyčios vargonininko Miko Pipiro rankraštyje (2001), paremtame 1927 m. laikraštyje Litauische Rundschau išspausdintu straipsniu, kuriame rašoma:

„[…] Kretingos bažnyčios pastatymas parapijai kainavo 15 000 aukso rublių. Jai iš Vokietijos buvo dovanoti vargonai. Tačiau tų naujų vargonų parapija negalėjo atsiimti dėl labai tuo laiku reikalaujamo muito. Kad turėtų vargonus, parapijai pavyko juos iškeisti į naudotus, Vokietijos pusėje esančios Kretingalės bažnyčios vargonus, už kuriuos ne toks didelis muitas buvo […].“

Vargonai buvo keletą kartų remontuoti ir padidinti, 1899 m. pridėti pedalai, 1935 m. – antras manualas su savarankiškais vamzdynais. Dabartinis instrumentas – 2 manualai, pedalai, 14 registrų. Nors vargonai pakeitė net kelias vietas, tačiau išsaugojo beveik autentišką mechaniką, oro skirstymo dėžes ir vamzdyną. Deja, jų stovis šiandien vargingas.

Šiandien tai – vienintelis žinomas išlikęs autentiškas Johanno Preusso instrumentas. Lenkijoje, Srokovo (iki 1950 m. – Drengfurtas [vok. Drengfurth, lenk. Dryfort], dab. Srokowo) bažnyčioje yra išlikęs Johanno Preusso vargonų barokinis prospektas (1769), už kurio 1897 m. Wilhelmo Sauerio firma sumeistravo ir pastatė naują instrumentą.

Vargonų puošyba – tai tipiškas Lietuvoje išlikusių Rytprūsių ir Kuršo meistrų vargonų prospektų ornamentavimo pavyzdys. Pavyzdžiui, Kretingos Evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų sparnų kompozicija išsiskiria išplatėjimu per vidurį (ši forma gali būti kildinama iš regentinių juostų sparnų), tokia sparnų forma taip pat aptinkama Batakių evangelikų liuteronų, Griškabūdžio, Veličkų (Wieliczki, Lenkija), Bartėnų ar Miulhauzeno (Mlynarų) bažnyčių vargonų sparnuose. Prospekto puošyboje taip pat matome rokailių, kriauklių, liepsnelių ir C formos riesčių ornamentus, treliažo elementus, kurių kompozicija artima tipinei rokokinei Karaliaučiaus krašto bažnyčių interjero puošybai.

Remiantis istoriografiniais šaltiniais, vargonų prospekto viršuje buvo angelo, ranka judinančio trimitą, skulptūra.

Griežykla yra vargonų prospekto centre.

Dumplės plaukiojančios, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] Verdainė – dab. Šilutės miesto dalis (vok. Werden). Verdainės bažnyčia buvo sugriauta sovietmečiu, apie 1950 m.

Dispozicija

Autentiška dispozicija (1785) *

Manualas (C–c’’’) II manualas (C–c’’’) (pridėtas 1935) Pedalai (C–d’) (pridėti 1899)
Principal
Undamaris
Bordun
Quintaeton
Quinta
Flöthe
Oktave
** Mixtur
4’
8’
8’
8’
2 2/3’
4’
2’
III ch.
Viola
Salicional
Bordon
Flauto
8’
8’
8’
8’
Violon
Subaß
8’
16’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
II/I; II manual; Tutti

* Autentiška dispozicija atkurta remiantis originaliais įrašais vargonų viduje (ant registrų įjungimo traukių, vamzdžių).

** Visi Mixtur vamzdžiai buvo pakeisti 1899 m. vargonų remonto metu.

Prospektas

Vargonų prospektas: 414 x 240 x 117 cm

Kretinga Kretinga Kretinga Kretinga 

Kretinga Kretinga Kretinga

Srokowo, Lenkija, 1769

Srokowo, Lenkija, 1769

Griežykla

Kretinga

Vamzdynas

Kretinga Kretinga Kretinga Kretinga

Media

Audio Panorama
play Bd 8′, Qt 8′, P 4′, Fl 4′, Q 2 2/3′, O 2′ Kretinga, prospektas 2

Kretinga, prospektas 1

play Bd 8′, P 4′, Fl 4′, Q 2 2/3′
play Qt 8′, UM 8′
Anonimas. Iš Sapiegų Tabulatūros (162(?)6)

Balys Vaitkus, VPC CD 001

play Bd 8′, P 4′, O 2′
Anonimas. Fantasia super Secundum TonumKražių vargonininko sąsiuvinio (1618)

Balys Vaitkus, VPC CD 001

Video

DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa