Klaipėdos apskritis
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (Pranciškonų) bažnyčia, Kankinių koplyčia
Palangos dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas XVII a. pab.
(~1680)
1744, 2004 1 manualas, 8 registrai, būgnas mechaninė mechaninė

Kretinga (Pranciškonai)Tai – seniausi veikiantys vargonai Lietuvoje. Tiksli jų sukūrimo data ir vieta nėra žinoma, o surasti jie buvo Gintališkės bažnyčioje, kur stovėjo visiškai apleisti. Vargonai datuojami ~1680 m., remiantis išlikusio vamzdyno ypatumais. Kretingos bažnyčios koplyčioje šis instrumentas stovi nuo 2004 m. po restauracijos (UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“).

Remiantis tyrimais (pagal prospektinių vamzdžių dekoravimo tipologiją – vamzdžiuose įspaustus taškelius, o taip pat pagal Gintališkės bažnyčios geografinę vietą) galima spėti, kad šie vargonai – Kuršo meistro kūrinys. Manoma, kad pradžioje instrumentas stovėjo netolimame dvare, nes tai – saloninių, o ne bažnytinių vargonų tipas. Ant vargonų prospekto esantis įrašas „1744“, tikriausiai, žymi instrumento remonto datą.

Tai – vieni iš vos kelių vargonų Lietuvoje, turinčių trumpąją oktavą, o tai suteikia galimybę autentiškai griežti senąją vargonų muziką. [1]

Griežykla yra vargonų nugaroje.

Dumplės pleištinės, neoriginalios.

Dalis vamzdyno, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški (iš autentiško instrumento išliko registro Trompet pėdos su liežuvėliais, vienas registro Principal vamzdis bei keletas medinių vamzdžių, oro skirstymo dėžė bei mechanika). Didžioji dalis vamzdyno nauja (2004).

[1] Lietuvoje iki ~1770 m. sukurti vargonai pasižymėjo klaviatūra su trumpa didžiąja oktava, klaviatūros diapazonas CDEFGA–c’’’. Tokią klaviatūrą turėjo Linkuvos bažnyčios vargonai ir neišlikę nežinomo meistro vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1614); šis diapazonas išliko Akmens bažnyčios portatyve, Šešuolių ir Pasienės (Latvija) bažnyčių vargonuose. Kaip vėliausias tokios oktavos pavyzdys minėtinas autentiškas vargonų Nidermuižos bažnyčioje (1811) diapazonas (tai tikriausiai paskutiniai žinomi vargonai su tokia trumpąja oktava visoje Europoje. XX a. pr. Nidermuižos bažnyčios vargonų diapazonas buvo perdarytas ir yra FG–d’’’. Autentiškas diapazonas CDEFGA–c’’’ buvo nustatytas 2005 m.).

Dispozicija

Dispozicija griežykloje, po 2004

Manualas (CDEFGA–c’’’)
(Bosas CDEFGA–h/diskantas c’-c’’’)
Principal
Flet Major
Octava
Unda Maris
Flet Minor
Tertia
Mixtura
Trompete
4’
8’
2’
8’ (nuo c’)
4’
1 3/5’

8’

Dispozicija griežykloje, XIX a. *

Manualas (CDEFGA–c’’’)
(Bosas CDEFGA–h / diskantas c’–c’’’)
Pryncypal
Fleitmajor
Octava
Fleitminor
Quinta
Tertia
Mixtura
Trompet
[4’]
[8’]
[2’]
[4’]
[2 2/3’] (nuo c’)
[1 3/5’]
[II?]
[8’]
** Būgnas / Pauke

* Registrų pavadinimai perrašyti nuo griežykloje buvusių XIX a. užrašų (2001 m. duomenys).

** Būgno įrenginys neišliko, apie jo buvimą liudija vargonų šoniniuose karnizuose padaryti įgilinimai, manoma, skirti mediniams būgno vamzdžiams.

Prospektas

Prospektas Prospektas Prospektas Kretinga Gintaliske (4)

Kretinga Gintaliske (3) Kretinga Gintaliske (1)

Griežykla

Griežykla Griežykla Kretinga Gintaliske (2) Griežykla

Griežykla

Vamzdynas

Vamzdynas Vamzdynas Kretinga Gintaliske (5)

Media

Audio Panorama
play FlMj 8′, P 4′ Kretinga_baznycia
play Disc: FlMj 8′, FlMn 4′

Bass: FlMn 4′

play FlMj 8′, Tr 8′
play Disc: FlMj 8′, UM 8′

Bass: FlMj 8′

play FlMj 8′, P 4′, O 2′
play FlMn 4′
play FlMj 8′, P 4′, FlMn 4′, O 2′, Mix
Anonimas. Septyni šokiai iš XVI a. Vilniaus tabulatūros

Balys Vaitkus, VPC CD 001

Video

DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa