Skuodo rajonas, Klaipėdos apskritis
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Skuodo dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas / Friedrich Weissenborn 1819 / ~1895 XX a. pab., 2013 1 manualas, 11 registrų / 2 manualai, pedalai, 20 registrų mechaninė

Mosedis (11)Mosėdžio bažnyčioje (Skuodo r.) stovi vienas didžiausių istorinių instrumentų Žemaitijoje. Tai – romantinio stiliaus vargonai vėlyvojo baroko/klasicizmo fasadu. Šie vargonai jungia kelių meistrų darbus: fasadą 1819 m. sukūrė nežinomas meistras, o instrumentą ~1895 m. pastatė meistras Friedrichas Weissenbornas iš Jėkabpilio (Latvija). Apie tai, kad vargonai buvo pastatyti 1819 m., užfiksuota Mosėdžio bažnyčios 1845 m. vizitacijoje:

„chore stovi 1819 m. padaryti vargonai“ [1]

Dvibokštį prospektą sudaro septynių elementų kompozicija – du aukšti šoniniai bokštai, centrinis žemesnis bokštas ir keturi laukeliai. Tai išraiškinga klasicistinė Vilniaus mokyklą reprezentuojančio barokinio prospekto kartotė, tiksliausiai aptinkama Žemalės (1839) bažnyčios vargonuose [2].

Senasis Mosėdžio bažnyčios vargonų instrumentas neišliko. Vargonuose išliko senieji prospektiniai registro Principal 8’ vamzdžiai, o bažnyčios palėpėje išliko vienos oro skirstymo dėžės fragmentai, kuriuos ištyrus nustatyta, kad senuosiuose vargonuose buvo 11 registrų, diapazonas C–f’’’.

Apie 1890 m. už senojo prospekto naujus vargonus (2 manualai, pedalai, 20 registrų) sumontavo meistras Friedrichas Weissenbornas iš Jėkabpilio (Latvija). Tai liudija griežykloje esanti firminė emblema su meistro pavarde: F. Weissenborn/ Jacobstadt. Mosėdžio bažnyčios 1897 m. vizitacijoje minimi „nauji vargonai“ [3].

Tai didžiausi meistro Weissenborno vargonai Lietuvoje ir vienas paskutinių jo darbų. Taip teigiama, kadangi vargonų antro manualo vamzdyno spintoje buvo aptiktas spausdintas reklaminis Weissenborno firmos darbų sąrašas su meistro pastatytais vargonais nuo 1865 m. iki 1893 m. (paskutinis darbas nurodytas kaip op. 84). Šiame sąraše Mosėdžio bažnyčios vargonų nėra, o vėliausi žinomi Weissenborno vargonai datuojami 1895 m. Todėl manoma, kad Mosėdžio bažnyčios vargonus Weissenbornas pastatė po 1893 iki 1895 m.

Vargonų fasado struktūroje ir puošyboje vyrauja vėlyvojo baroko ir klasicizmo bruožai. Prospekto languose stovi originalūs senojo instrumento (1819), manoma, registro Principal 8’ bosiniai alaviniai vamzdžiai.

Profesionalių meistrų sukurtas originalių menzūrų vamzdynas pateikia įdomų ir turtingą romantinio instrumento skambesį. Instrumentą sudaro du manualai, pedalai ir 20 registrų. Vargonai turi dar vieną, 21-ą registrą Harmonika 8’, kurį sudaro laisvo virpėjimo liežuvėliai (būdingi fisharmonijai ar akordeonui). Tačiau registras neveikia, yra po griežykla ir balkono grindimis.

2013 m. vargonus iš dalies restauravo meistras Antanas Šauklys iš Panevėžio – jis sutvarkė mechaninę instrumento traktūrą, dumples ir pūtimo sistemą (oro skirstymo dėžės ir vamzdynas nerestauruoti).

Griežykla vargonų centre.

Dumplės lygiagrečios, stovi greta vargonų.

Oro skirstymo dėžės išilginės, traktūra mechaninė.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 297.

[2] Panašūs dviejų bokštų dominantę išlaikantys klasicistiniai vargonų prospektai yra Degučių (XIX a. pr.), Varputėnų (XVIII a. pab.–XIX a. pr.), Luokės (1854) bažnyčiose.

[3] LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 80.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (~1895, Friedrich Weissenborn)

I manual, HW (C–f’’’) a’ ~440 Hz II manual, Positiv (C–f’’’) Pedal (C–c’)
Bordun
Principal
Gambe
Spitzfl[öte].
Hohlfl[öte].
Octave
Flöte
Kornett
Mixtur
Trompet
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
3’
8’
Gedackt
Aeoline
Fugara
Octave
Flöte
Piano
* Harmonika
16’
8’
8’
4’
4’
8’
8’
Bass
Violon
Bass
Flöte
16’
16’
8’
8’
Spielhilfen:
Jalousieschweller II; Manualkoppel; Pedalkoppel

* Registras Harmonika neveikia/atjungtas.

Prospektas

Vargonų prospektas: 545 x 450 x 220 cm

Mosedis (11) Mosedis (10) Mosedis (6)

Griežykla

Mosedis (8)

Vamzdynas

Mosedis (7) Mosedis (5) Mosedis (4) Mosedis (3)

Mosedis (1) Mosedis (2)

Dumplės

Mosedis (9)

Media

Audio Panorama
play Ped = Bass 16’, Flbass 8’

Pos = Fug 8’, Piano 8’, O 4’, Fl 4’

HW = P 8’, HlFl 8’, Fl 4’, Corn 3’

Mosedis (10)
Georg Böhm. Vater unser im Himmelreich

Balys Vaitkus, VPC CD 002

play Pos = Piano 8’, Aeol 8’, Fl 4’

HW = P 8’

Johann Gottfried Walther. Concerto del Signor Taglietti B-dur, I d. Adagio

Balys Vaitkus, VPC CD 002

play Pos = Fug 8’, Piano 8’, O 4’, Fl 4’

HW = P 8’, Gb 8’, SpFl 8’, HlFl 8’, O 4’, Fl 4’

Johann Gottfried Walther. Concerto del Signor Taglietti B-dur, II d. Allegro

Balys Vaitkus, VPC CD 002

play Ped = Violon 16’, Bass 16’

Pos = Fug 8’, Piano 8’, Aeol 8’, Fl 4’; HW = SpFl 8’, HlFl 8’, Fl 4’

Johann Gottfried Walther. Concerto del Signor Taglietti B-dur, III d. Adagio

Balys Vaitkus, VPC CD 002

play Tutti
Johann Gottfried Walther. Concerto del Signor Taglietti B-dur, IV d. Allegro

Balys Vaitkus, VPC CD 002