Šilutės rajonas, Klaipėdos apskritis
Evangelikų liuteronų bažnyčia

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. 1 manualas, 12 registrų, būgnas mechaninė

Sveksna_liuteron (3)

Bažnyčioje stovi fragmentiškai išlikę seni vargonai, jų vamzdynas ir dispozicija nėra išlikę. Dėl registrų skaičiaus, prospekto ypatumų ir instrumento sukūrimo laikotarpio tikėtina, kad juos galėjo pagaminti XIX a. pradžioje Žemaitijoje gerai žinomas vietinis meistras Józefas Woyciullewiczius. Yra žinoma, kad Woyciullewiczius pagal sutartį 1806 m. pastatė 12 balsų vargonus Švėkšnos katalikų bažnyčioje [1]. Šiandien Švėkšnos katalikų bažnyčioje stovi kiti vargonai – Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio (1906). Kur iš katalikų bažnyčios perkelti senieji Woyciullewicziaus vargonai, nenustatyta. Dabar evangelikų bažnyčioje esantys vargonai atitinka Woyciullewicziaus statyto instrumento duomenis. Todėl gali būti, kad XX a. pradžioje Woyciullewicziaus vargonai iš Švėkšnos katalikų bažnyčios buvo perkelti į evangelikų bažnyčią.

Klasicistinė vargonų prospekto kompozicija sudaryta iš dviejų aukštų šoninių bokštų ir centrinio bokštelio bei juos jungiančių tarpinių laukelių. Analogiškos struktūros prospektai yra Šaukoto (1843), Pajūrio (XIX a. I p.), Surviliškio (XIX a. I p.), Nidermuižos (1811), Židikų (~1830), Tenenių (~1841), Alizavos (1856?) ir Antašavos (1862?), Vadaktėlių (~1830) ir Saldutiškio (XIX a. pr.) bažnyčių vargonuose.

[1] Švėkšnos parapijos dokumentuose yra išlikusi sutartis su meistru, nurodyta dispozicija, LVIA , f. 1671, ap. 4, b. 456, l. 245 r–v, 246r.

Prospektas

Sveksna_liuteron (3) Sveksna_liuteron (2)

Griežykla

Sveksna_liuteron (1)

Media

Audio Panorama
Sveksna_liuteron (2)