Klaipėdos rajonas/apskritis
Šv. Kazimiero bažnyčia
Klaipėdos dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1804 XIX a. pab. 1 manualas, 10 registrų2, būgnas, varpeliai mechaninė

VezaiciaiVargonų pastatymo data minima istoriografijoje [1]. Nors Vėžaičių bažnyčios 1845 m. vizitacijoje teigiama, kad bažnyčios „chore stovi 9 balsų vargonai“ [2], tačiau neatmetama prielaida, kad balsų kiekis užrašytas klaidingai, kadangi tokio tipo klaidos archyviniuose dokumentuose yra dažnos.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [3].

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje. Autentiška dispozicija buvo rekonstruota remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių. XIX a. pab. prijungtas papildomas registras Trompete 8’.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] Misius, K., Šinkūnas, R. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 351.

[2] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 102.

[3] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonaiGaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
Flet major
(Qwintadena)
** Undamarys
** Flet minor
** Qwinta
** Walt flet
** Oktawa
** Sedecyma
Mixtur III ch.
4’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
2’
1’
1’
***  Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
**** Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija buvo rekonstruota remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių ir analogais. XIX a. pab. prijungtas papildomas registras Trompete 8’.

** Ženklu pažymėti registrai, kurių autentiški pavadinimai aptikti ant vamzdžių.

*** Varpelių įrenginį sudaro nuolat besikartojanti keturių varpelių išgaunama fiksuota melodija.
**** Būgno įrenginį sudaro du mediniai atviri vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 337 x 240 x 130 cm

Vezaiciai (5) Vezaiciai (6) Vezaiciai (4) Vezaiciai (7)

Vezaiciai (2) Vezaiciai (3) Vezaiciai

Griežykla

Vezaiciai (1)

Vamzdynas

Vezaiciai (9)

Mechanika

Vezaiciai (8)

Media

Audio Panorama
Vezaiciai