Šilutės rajonas, Klaipėdos apskritis
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Šilutės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1831 XX a. I p. 1 manualas, 13 registrų, būgnas, varpeliai / 2 manualai, pedalai, 23 registrai mechaninė

Zemaiciu_Naumiestis (1)Remiantis instrumento tyrimu ir politine šios vietovės situacija, manoma, kad vargonus pastatė meistras iš Rytprūsių. Žemaičių Naumiesčio bažnyčios 1839 m. vizitacijos dokumente minimi „geri 13 balsų vargonai, padaryti 1831 m.“ [1]. 1896 m. vargonai buvo padidinti: padaryta nauja griežykla, sumontuotas antras manualas ir pedalai su atskirais vamzdynais, susiaurintas autentiško instrumento diapazonas. Šiuo metu vargonai turi 2 manualus, pedalus ir 23 registrus.

Vargonų prospekto pagrindą sudaro du aukšti šoniniai bokštai, tokios vargonų prospekto kompozicijos nei Lietuvoje, nei Rytprūsiuose ar Lenkijoje daugiau neaptikta. Instrumento vidaus ypatumai (pavyzdžiui, įrašai ant vamzdžių vokiečių kalba) leidžia manyti meistrą atvykus iš Prūsijos. Šoninių bokštų antablementų viršuje esantys smailūs trikampiai skydai buvo pridėti vėliau, XX a. Klasicistinis prospektas struktūriniu požiūriu turi šiek tiek panašumų į ankstyvesnį rokokinį Stakliškių bažnyčios vargonų prospektą (1782–1792).

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Tai vieninteliai žinomi XIX a. vargonai Lietuvoje, turėję tokį platų diapazoną (F’–g’’’). XIX a. pabaigoje vargonus perstatant, diapazonas buvo susiaurintas iki C–f’’’. Akustinio būgno ir Žvaigždinių varpelių įrenginiai neišliko.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios. Ketverios autentiškos pleištinės dumplės demontuotos ir sudėtos bažnyčios šventoriaus sandėliuke.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 249, l. 216 v.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje

I manualas (C–g’’’) II manualas (C–d’’’) Pedalai (C–c’)
Principal
Bordun
Liebl. Gedackt
Flauto Dolce
Gedackt
Gambe
Spitzflöte
Octav
Flöte
Quinte
Super octave
Mixtur
Trompete
8’
16’
16’ (=8’)
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
2’
3 fach.
8’
Zartflöte
Flauto traverso
Salicional
Aeoline
Portunal flöte
4’
8’
8’
8’
8’
Principal bass
Subbass
Octavbass
Flötenbass
Pauke
16’
16’
8’
8’
II / I

I / Ped.

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (F’–g’’’)
Principal
Bordun
[Flaut]
[Flaut]
Dulcinal
Gamba
[Jula]
Octava
Viola
[Quinta]
[Superoctava]
Mixtur
Trompete
8’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
2’
1 1/3’ III ch.
8’
Akustinis būgnas / Pauke
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Rekonstruota autentiška dispozicija pateikta remiantis vamzdyno ypatumais ir autentiškais įrašais ant vamzdžių. Skliausteliuose pateikiami registrų pavadinimai, kurių autentiškų įrašų neaptikta.

Prospektas

Vargonų prospektas: 435 x 545 x 200 cm

Zemaiciu_Naumiestis (1)

Vamzdynas

Zemaiciu_Naumiestis (2)

Media

Audio Panorama
Zemaiciu_Naumiestis (1)