Feimaņi, dab. Latvija
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas ~1760 XIX a., ~1970 1 manualas, 10 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Feimani (1)Bažnyčia pastatyta 1756–1760 m. Remiantis instrumento natūros tyrimais, manoma, kad panašiu metu buvo sukurti ir vargonai. Apie 1970 m. instrumentą iš pagrindų perstatė diletantas meistras, įvairių registrų vamzdžiai supainioti, apipjaustyti ir t. t., bet didžioji autentiško instrumento dalis išliko.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neautentiškos.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje (2003, Alvio Melbardžio informacija)

Manualas (C–c’’’)
Principal
Bordun
Bordun
Dolce
Fleita
Fleita
Gedakt
Oktava
Quinta
Superoktava
4’
8’
4’
8’
8’
4’
4’
2’
1 1/3’
1’
Cimbelstern / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Bemben / Akustinis būgnas / Pauke

Rekonstruota autentiška dispozicija

Manualas (C–c’’’)
Principal
* Fl. major
Salcinal (?)
** Unda maris
*** Kvintadena
**** Fl. minor
Quinte
Oktava
Quinte
Superoktava
4’
8’
8’
8’
(8’ ?)
4’
3’
2’
1 1/3’ (?)
1’ (?)
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

* Ant tono C vamzdžio yra įrašas Fl. major.
** Ant tono C vamzdžio yra įrašas unda maris 8 pedum.
*** Ant tono c0 vamzdžio yra įrašas Kvintadena.
**** Ant tono C vamzdžio yra įrašas 4 Fl m.

Prospektas

Vargonų prospektas: 338 x 283 x 165 cm

Feimani Feimani