Lēnas, Latvija
Švč. Trejybės bažnyčia 

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai
Tomas Francisk Dreynowski 1809 1884, Friedrich Weissenborn 1 manualas, 12 registrų, varpeliai, būgnas

Lenas Latvia (2)Bažnyčioje stovi Vilniaus mokyklos aplinkai priskiriami, 1809 m. pastatyti Žemaitijos vargondirbio Tomo Franciskaus Dreynowskio vargonai. Jų viduje aptiktas meistrą ir pastatymo datą liudijantis įrašas lenkų kalba, kuriame Dreynowskis save pavadino „Žemaitijos kunigaikštystės vargonų architektu“:

Ten Organ z Robiony Przez
[…] Pana Tomasa, Franciska,
Dreynowskiego, architekta, organ[u].
Xstwa Zmuyckiego 1809 Roku.

Lenas Latvia (24)Vargonų prospekto viršuje kairiajame kartuše yra įrašas, liudijantis instrumento fundatoriumi buvus Ernestą Herzbergą:

ERNES
TUS
HERZ
BERG
FUNDAVIT
1809

Šių barokinių vargonų architektūroje bene išraiškingiausiai įkūnyta tipinė Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistrams būdingų vargonų prospektų forma (2 aukšti šoniniai bokštai, 1 žemesnis centrinis bokštelis bei keturi bokštus jungiantys laukeliai lenktais karnizais), dar aptinkama tokiuose Lietuvos vargonuose kaip Vilniaus Šv. Jurgio (~1760–1770),Vilniaus Visų Šventųjų (~1770), Joniškio (~1770–1780, Molėtų r.), Jiezno (~1770–1780), Šeduvos (iki 1792), Kauno Evangelikų liuteronų (XVIII a. pab.), Tverų (~1800), Sedos (1803), Apytalaukio (XIX a. pr. / po 1807) bažnyčiose ar Vilniaus meistrui priskiriamuose vargonuose Latvijoje – Lašiuose (1798).

12 registrų skaičius minimas Lėno bažnyčios 1820 m. vizitacijoje [1]. 1884 m. vargonus perstatė Latvijos meistras Friedrichas Weissenbornas (tai liudija įrašas vargonų viduje), panaudodamas seną vamzdyną.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Autentiškos dumplės pleištinės, dvejos, šiuo metu atjungtos, stovi greta vargonų.

Išliko tik apie pusė vamzdyno (visi vamzdžiai autentiški). Oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 222, l. 477–478.

Dispozicija

Hipotetinė autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’) **
Principal
Octava
Bordun
Undamaris
Salcinal
Flet Major
Jula
Flet Minor
Quinta
Sedecima
Mixtur
Trompet
8’
4’
16’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
III ch.
8’
**Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
***Akustinis būgnas / Pauke

* Griežykloje registrų pavadinimų nėra, todėl dispozicija spėjama, remiantis vamzdyno, oro dėžių ir vamzdžių laikiklių (suolelių) ypatumais.
** Naujos dabartinės klaviatūros diapazonas yra tik iki c’’’, o cs’’’ ir d’’’ mechanika atjungta.
*** Varpelių įrenginys neišliko.
**** Akustinio būgno įrenginys neišliko.

Prospektas

Vargonų prospektas: 430 x 400 x 180 cm

Lenas Latvia (2) Lenas Latvia (3) Lenas Latvia (1) Lenas Latvia

Lenas Latvia (21) Lenas Latvia (24) Lenas Latvia (15) Lenas Latvia (13)

Lenas Latvia (12)

Griežykla

Lenas Latvia (4) Lenas Latvia (8) Lenas Latvia (7) Lenas Latvia (17)

Vamzdynas

Lenas Latvia (5) Lenas Latvia (14) Lenas Latvia (22) Lenas Latvia (25)

Lenas Latvia (28) Lenas Latvia (29) Lenas Latvia (26) Lenas Latvia (6)

Mechanika

Lenas Latvia (19) Lenas Latvia (9) Lenas Latvia (10) Lenas Latvia (11)

Lenas Latvia (18) Lenas Latvia (20) Lenas Latvia (16)

Dumplės

Lenas Latvia (30) Lenas Latvia (27)