Šakių rajonas, Marijampolės apskritis
Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Šakių dekanatas, Vilkaviškio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Georg Adam Neppert 1804 1885, 1898, XX a. pr. 1 manualas, 11 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Griskabudis, vamzdynas 3Vargonus 1804 m. specialiai Griškabūdžio bažnyčiai sukūrė žymus Rytprūsių meistras Georgas Adamas Neppertas. Tai liudija ant registro Octava 4 fus tono C vamzdžio įrašas Grischkabud ir ant registro Principal 8 fus tono C vamzdžio įrašai:

George Adam
Neppert König
Priwiligerter Orgel
Bauer in
Insterburg in Jahr
Anno 1804 […] 5 te
October
Principal 8 fus C

 

Griskabudis, prospektasGriškabūdžio vargonai yra vienintelis Lietuvoje išlikęs šio meistro darbas. 11 registrų instrumentas su žvaigždinių varpelių ir akustinio būgno įrenginiais sumeistrautas itin profesionaliai, puikiai suprojektuota mechanika byloja apie aukštos reputacijos meistrą. Vargonų puošybai būdingi rokailių, kriauklių, liepsnelių ir C formos riesčių ornamentai, treliažo elementai, jų kompozicija artima tipinei rokokinei Karaliaučiaus krašto bažnyčių interjero puošybai.

Veličkos/Wieliczki, 1791

Veličkos/Wieliczki, 1791

XIX a. pabaigoje vargonai buvo remontuoti ir padidinti – pridėti pedalai su dviem registrais. Tuo pat metu pakeisti keletas kitų registrų vamzdžių. Apie remonto datą 1885 m. ir meistrą L. Jankowskį liudija įrašas vargonų viduje ant rėmo Organ reperowany 1885 roku / przez L. Jankowskiego; apie remonto datą 1898 m. liudija įrašas ant skydelio, esančio po gaidų pultu, R. P. 1898. Vieno iš šių remonto metu buvo pridėtas pedalų vamzdynas, o registras Trompet pakeistas registru Salicional. XX a. pradžioje vargonus remontavo Jurgis Astrauskas.

Griežykla yra vargonų prospekto centre.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės, mechanika ir kitos dalys yra autentiški.

Griškabūdžio vargonų prospekto struktūrai labai artimi Veličkų bažnyčioje (Wieliczki, Lenkija) stovintys nežinomo meistro vargonai (1791 m. jie buvo pastatyti Širvintos liuteronų bažnyčioje ir į Veličkas perkelti 1859 m.). Griškabūdžio ir Veličkų vargonų proporcijos, karnizų profiliai ir kitos dalys labai panašios. Veličkų bažnyčioje išliko tik istorinis prospektas, už jo stovi XX a. pradžios instrumentas.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2004)

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz Pedalai (C–d’) (XIX a. pab.)
Principalas
Burdonas
Violonas
Basonas
Fleita
Oktava
* Obojus
Pikola
Vox Coelestis
Mixtur
Salicionalas
8’
16’
8’
8’
4’
4’
4’7
2’
4’ (XIX a. pab.)
1/3’
8’ (XIX a. pab.)
Subbass
** Fagotas
16’
8’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

* Realiai tai yra registras Flet 4’.

** Realiai tai yra registras Violonbass 8’.

Autentiška dispozicija (1804)

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz
Principal
Bordun
Flot Allemand
Flot Major
Octava
Flot Minor
Quint
Waldflot
Octava
Mixtur IIIch.
Trompet
8 fus
16 fus
8 fus
8 fus
4 fus
4 fus
3 fus
2 fus
2 fus
1/2 fus
8 fus
**Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
***Akustinis būgnas / Pauke

Autentiška dispozicija buvo rekonstruota pagal autentiškus įrašus ant registrų traukių ir vamzdžių.

*** Įrenginį sudaro nuolat besikartojanti keturių varpelių išgaunama fiksuota melodija.

**** Akustinį būgną sudaro du mediniai, atviri vamzdžiai, suderinti tonais C ir Cs.

Prospektas

Vargonų prospektas: 490 x 350 x 160 cm

Griskabudis Griskabudis Griskabudis Griskabudis

Griežykla

Griskabudis

Vamzdynas

Griskabudis Griskabudis Griskabudis

Mechanika

Griskabudis

Media

Audio Panorama
play Man. = P 8′, FlMj 8′, FlAl 8′, Fl 4′, FlMn 4′

Ped. = Sb 16′

play Man. = FlAl 8′, Sal 8′, VCl 4′
play Man. = P 8′, FlMj 8′, FlAl 8′, Fl 4′, FlMn 4′, Bd 16′, Fl 4′, Mix

Ped. = Vl 8′, Sb 16′

Georg Muffat. Toccata undecima

Balys Vaitkus, VPC CD 001