Šakių rajonas, Marijampolės apskritis
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Šakių dekanatas, Vilkaviškio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai
Theodor Tiedemann (Sr.) 1804 XX a. 1 manualas, 6 registrai, varpeliai

Kaimelis (5)Vargonų autorystę, pastatymo datą ir vietą patvirtina oro skirstymo dėžės viduje išlikęs autentiškas įrašas:

Ano 1804 den 28ten Septemb. Ist
diese Orgel von den Orgelbauer
Theodor . Tiedemann . verfertiget worden
in Kauijmelshen Paalö

Kaimelio bažnyčios vargonuose akivaizdi Hamburgo mokyklos vargonų struktūra, į juos panašūs du nežinomų meistrų vargonų prospektai Dambavos (~1830) ir Nedzingės (XIX a. I p.) bažnyčiose (Nedzingės vargonai neišliko).

Griežykla yra vargonų nugaroje.

Dumplės lygiagretinės, originalios.

Visi vamzdžiai, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Dispozicija

Autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz
Principal
Flet Major
Minor
Quinta
Octav
Jólla
4’
8’
4’
3’
2’
1’
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Griežykloje registrų pavadinimų užrašų nėra. Dispozicija pateikiama ištyrus vamzdyną ir pagal ant vamzdžių rastus originalius įrašus.

** Varpeliai neišliko. Jų buvimą liudija vargonų prospekto centre išlikusi žvaigždė ir įjungimo traukės anga griežykloje.

Prospektas

Vargonų prospektas: 208 x 160 x 94 cm

Kaimelis (5) Kaimelis (2) Kaimelis (7) Kaimelis

Griežykla

Kaimelis (6) Kaimelis (3)

Vamzdynas

Kaimelis (1)

Media

Audio Panorama