Vietovė Pastatymo data Vargonų meistras
Balbieriskis_prospektas1 SUTVARKYTA Balbieriškis

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės
bažnyčia

1802 nežinomas
Batakiai Batakiai XIX a. pr. nežinomas
Buivydziai Buivydžiai

Šv. Jurgio bažnyčia

XIX a. pr. nežinomas
Druja Druja (Друя, Baltarusija)

Bernardinų bažnyčia

XVIII a. pab. nežinomas
vamzdziai Gardinas (Гродна, Baltarusija)

Brigičių vienuolyno bažnyčia

1639/47 Merten Friese
Gaure_vargonai_1959 SUTVARKYTA Gaurė 1808 nežinomas
vamzdziai Kaunas

Šv. Jurgio bernardinų bažnyčia

~1680 nežinomas
Kretinga_bernardinai Kretinga

Viešpaties apreiškimo
Švč. Mergelei Marijai (bernardinų,
dab. pranciškonų) bažnyčia

1619 nežinomas
Kurtuvėnai, 1761–1762 Kurtuvėnai

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

1761–1762 Joachim Friedrich Scheel

Ludwik Jozef Klimowicz

Naujamiestis

Šv. Apaštalo Mato bažnyčia

Nedzingė Nedzingė

Švč. Trejybės bažnyčia

XIX a. pr. nežinomas
Skuodas, 1848 Skuodas 1848 Fridrik Karol Sztrampler
Švėkšna Švėkšna

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

1806 Józef Woyciullewicz
 vamzdziai Vilnius

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino
(bernardinų) bažnyčia

 1614 nežinomas
Chronologia Olszynski Vilnius

Bernardinų bažnyčios Trijų Karalių
(tada – Šv. Bonaventūro) koplyčia

1737 Józef Olszynski
Vilniaus bernardinų bažnyčios Šv. Florijono koplyčia Vilnius

Bernardinų bažnyčios Trijų Karalių
(tada – Šv. Florijono) koplyčia

1768 Nicolaus Jantzon
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Vilnius

Evangelikų liuteronų bažnyčia

1751–1753 Gerhardt Arendt Zelle
vamzdziai Vilnius

Evangelikų liuteronų kapinių
koplyčia

1853–1854 Alexander Tiedemann
Vilniaus Petro ir Povilo_vargonai 2 Vilnius

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

1780 Michael Zelle
 vamzdziai Vilnius

Šv. Teresės bažnyčios Aušros vartų koplyčia

XIX a. I p. nežinomas