Prienų rajonas, Alytaus apskritis

Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia (neišliko)

Alytaus dekanatas, Vilkaviškio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Nežinomas 1802 1 manualas, 10 registrų, būgnas Mechaninė Mechaninė

Balbieriskis

Vargonai sudegė kartu su bažnyčia 2013 m. rugpjūčio 8 d.

Balbieriškio vargonų kompozicija yra analogiška neišlikusių Gaurės Šv. Onos bažnyčios vargonų prospektui ir atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui – nuotraukoje matyti penkių dalių kompozicija: trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose.

Balbieriškio vargonuose buvo sumontuotas unikalus akustinio būgno tipas – vienas per vidurį pusiau padalytas vamzdis. Tokį pat būgno tipą turi dar treji vargonai – Pasienės (1765), Giedraičių (~1810) ir Prezmos (1815, meistras Tadeuszas Abramowiczius) bažnyčiose. Visi ketveri vargonai priskiriami Vilniaus meistrų grupei, yra panašaus laikotarpio (išskyrus keliais dešimtmečiais anksčiau pastatytus Pasienės vargonus. Šių vargonų meistras – taip pat iš Vilniaus). Vargonai turi ir kitų bendrų bruožų: analogiška registrų traukių forma griežykloje, verpstės formos (kūginiai) metalo vamzdžiai ir kt.

Griežykla buvo dešinėje vargonų pusėje.

Vamzdžiai, oro skirstymo dėžės, mechanika buvo autentiški.

Didieji šoniniai sparnai, remiantis tyrimais ir analogais, originale turėjo būti apversti ir sukeisti pusėmis.

Balbieriškio vargonų autentiška dispozicija laikoma reprezentatyviu Vilniaus mokyklos pavyzdžiu. Klaviatūra su visa didžiąja oktava C–c’’’ buvo būdinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios vargonams Lietuvoje.

VIDEO siužetas apie Balbieriškio vargonus (DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa).

Archyviniai dokumentai:
Lomžos archyvas, I. 14 – Balbieriškio bažnyčios inventoriai ir vizitacijos aktas. 1804, 1813, 1822, 1839.
Lomžos archyvas, I. 16 – Balbieriškio bažnyčios išlaidų sąrašas, inventoriai ir kiti dokumentai. 1813–1840, 1846, 1871, 1884, 1898.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2002)

Manualas (C–c’’’) gs’ ~440 Hz
Oktave
Hohlflöte
Bordun
Prinzipal
Kleingedackt
Quinte
Flötenprinzipal
Gedackt
Terz
Waldflöte
4′
8′
8′
8′
5′
3′
2′
4′
1 3/5′
2′
Tremulant

Autentiška dispozicija

Manualas (C–c’’’) gs’ ~440 Hz
Principal
Flet
Flet Major
* Salcynal
Flet minor
* Quinta
Oktava
* Waltt Flett
* Terciya
* Szpilflet
4 pedum
4 pedum
8 pedum
8 pedum
4 pedum
3 pedys
2 pedys
2 pedys
1 3/5 pedys
2 pedys
Akustinis būgnas / Pauke

Autentiška dispozicija griežykloje nebuvo išlikusi. Čia ji pateikiama remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių ir analogais. Ženklu * pažymėti registrai, kurių autentiški pavadinimai aptikti ant vamzdžių.

Prospektas

Vargonų prospektas: 400 x 275 x 130 cm

Balbieriskis Prospektas Prospektas

Balbieriskis_kartusas Balbieriskis_kartusas 2 Balbieriskis_kartusas 3

Balbieriskis_drozyba Balbieriskis_drozyba1 Balbieriskis_konsole 1

Balbieriskis_sparnelis Sparnas Konsolė 2

Griežykla

Balbieriskis_griezykla

Vamzdynas

Vamzdynas Vamzdynas