Друя, Беларyсь (Druja, Vitebsko r.)

Švč. Trejybės bernardinų bažnyčia

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Nežinomas XVIII a. pab. 1 manualas N/D N/D

DrujaVargonai neišliko.

Apie šiuos vargonus žinoma iš Jano Bułhako stiklo negatyvo (~1930) [1].

Prospekto kompozicijoje įžvelgiama Karaliaučiaus vargonų statybos tradicijos tąsa: prospektą sudaro trijų bokštų, dviejų tarpinių laukelių kompozicija su aukščiausiu centriniu bokštu. Drujos Švč. Trejybės bernardinų bažnyčios vargonai šonuose dar buvo papildyti dviem laukeliais.

Rokokiniam Drujos bažnyčios vargonų prospektui yra kone analogiškas klasicistinis Lučių Šv. apaštalo Tado bažnyčios vargonų prospektas (1811 ?).

[1] Šis Bułhako stiklo negatyvas – tai viena iš nedaugelio išlikusių XX a. pirmos pusės šių vargonų fotofiksacijų, saugomų VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje (inv. Nr. 4344).