Klaipėdos apskritis

Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (bernardinų, dab. pranciškonų) bažnyčia

Palangos dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai Klaviatūros ir balsai
nežinomas 1619 1716, 1759, XIX a., 1925 2 (3) manualai, pedalai ?, 36 registrai

Kretinga_bernardinaiBažnyčios vidaus panoraminė nuotrauka.

Vargonai sunaikinti Antrojo pasaulinio karo metu, degant bažnyčios bokštui (1941 m. birželio 26 d.). Vėliau jų likučiai išgrobstyti ir išnešioti dalimis. Registrų skaičiumi tai buvo didžiausi vargonai LDK, jų didingumą liudija kelios archyvinės nuotraukos.
Vargonų pastatymo data nurodyta remiantis dr. Liudo Jovaišos išrašu iš Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos. [1] Taip pat istoriografijoje minima, kad vargonai 1619 m. buvo pirkti Karaliaučiuje už 16600 florinų, paaukotų LDK etmono ir Žemaičių seniūno grafo Jono Karolio Chodkevičiaus. [2] 1806 m. Kretingos bažnyčios vizitacijoje apie vargonus buvo rašoma: „<…> trijų klaviatūrų, 36 balsų, reikalauja didelio remonto“ (trys klaviatūros nurodomos veikiausiai įskaičiavus ir pedalų klaviatūrą – G.P.). [3]

Vargonų prospekto tipologija itin artima XVII a. pradžios kaimyninės Prūsijos vargondirbystės tradicijai, tad vargonai galėjo būti Karaliaučiaus meistrų darbas.

Apie vargonų didybę sklando legenda, neva vargonais pirmą kartą užgrojus, buvęs toks garsas, kad net bažnyčios skliautai įskilę, o Žemaitijoje girdimas palyginimas „šaukia kaip Kretingos vargonai“. [4]

1716 m. vargonus taisė meistras Oreneuszas Guldynskis iš Kuršo. [5]

1759 m. birželio 3 d. vokiečių kilmės vargonų meistras Paulas Froelichas su Kretingos bernardinais sudarė sutartį dėl bažnyčios vargonų remonto. [6]

1844 m. vargonus taisė ir perstatė neįvardyti broliai Tiedemannai.

1925 m. už senojo prospekto naują 30 registrų instrumentą sumontavo Kartaliaučiaus meistras Bruno Goebelis.

[1] Rankr. III 6242, l. 20r, Compendium Omnium Documentorum Conventus Carolstadiensis ad S. Virginem Mariam Annuntiatam et S. Patrem Franciscum … dispositum Anno Domini 1769.
[2] Konradas Kaveckas. Vargonai Lietuvoje. Muzikos barai, No. 3, Vilnius, 1938, p. 65–69.
[3] LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 624.
[4] Vytautas Jurkštas. Šaukia kaip Kretingos vargonai. Muzikos barai, No. 17, Vilnius, 1991, p. 5–6.
[5] Informacija apie 1716 m. vykusį vargonų remontą nurodyta remiantis išrašu iš Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos (Biblioteka Uniwersytetu Jagiellónskiego, rankr. III 6242/f. 85v): Organ reparował Pan Oreneusz [Ireneusz?] Guldynski [iš Kuldygos?] z Kurlandyi, za co wypłacono Tynf. 4300 [arba 4500].
[6] Informacija pateikiama remiantis dr. Liudo Jovaišos išrašu iš Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos (Biblioteka Uniwersytetu Jagiellónskiego, rankr. III 6242, l. 135v).

Prospektas

Kretinga Kretinga Kretinga, vargonų vieta po 1941 m. birželio 26 d. gaisro

Media

Panorama
Kretinga_baznycia

Bažnyčios vidus

Video

Siužetas apie Kretingos Pranciškonų bažnyčios vargonus

DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa