Šiaulių rajonas/apskritis

Bažnyčia

Šiaulių dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai
Joachim Friedrich Scheel

Ludwik Jozef Klimowicz

1761–1762 1 manualas, 8 registrai, 2 būgnai

Scheel 02Vargonai ir bažnyčia neišliko.

Vargonus 1761 m. pastatė meistrai Joachimas Friedrichas Scheelis ir Ludwikas Jozefas Klimowiczius. Tai minima Kurtuvėnų bažnyčios 1806 m. vizitacijoje. [1] Vargonų dispozicija minima vargonų pastatymo sutartyje dėl mažųjų vargonų pastatymo Kurtuvėnų bažnyčioje, kurią 1761 m. rugpjūčio 16 d. Pavenčių seniūno Jokūbo Nagurskio vardu sudarė Lietuvos pranciškonų provincijos prokuratorius Benvenutas Dombrovskis ir vargonų meistrai. [2] Vargonai pagal sutartį turėjo būti 8 balsų, su dviem būgnais, dvejomis pleištinėmis dumplėmis.

[1] LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 446–446v.

[2] Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniai. Dvarų archyvo dokumentai. Pavenčių seniūno Jokūbo Nagurskio vardu Lietuvos pranciškonų provincijos prokuratoriaus Benvenuto Dombrovskio susitarimas su Vilniaus meistrais dėl mažųjų vargonų pastatymo Kurtuvėnų bažnyčioje, 1761.08.16. – 2 p.; UDK 908(474.5).

Dispozicija

Archyvinė dispozicija

Manualas (CDEFGA–c’’’)
Pryncypał
Flet maior
Flet minor
Quinta
Octawa
Jula
Sedecima
Mixtura
quatour [4] pedum
octo [8] pedum
quatour [4] pedum
trium [3] pedum
duor [2] pedum
quatour [4] pedum
unus [1] pedis
trzy rzędy [3 ch.]
Du [akustiniai] būgnai

Sutartis, 1–2 lapai

Scheel-Klimowicz, Contract-1 Scheel-Klimowicz, Contract-2