Klaipėdos apskritis

Bažnyčia (neišliko)

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai
Fridrik Karol Sztrampler 1848 1 manualas, 13 registrų

Skuodas SztramplerVargonai ir bažnyčia neišliko.

Vargonus 1848 m. pastatė Tauragės vargonų meistras Fridrikas Karolis Sztrampleris. Meistro pavardė ir vargonų dispozicija minimi 1848 m. sutartyje dėl naujų 13 registrų vargonų pastatymo. [1]

Šie nedideli vieno manualo vargonai turėjo net du liežuvėlinius registrus – ir Trompete, ir Vox humana (vienintelis analogas Lietuvoje – išlikę Žemalės bažnyčios vargonai, 1839). Daugiau tokių dvigubos liežuvėlinių registrų kombinacijos pavyzdžių vieno manualo vargonuose Lietuvoje neaptikta, jų nepavyko rasti ir kaimyninėse Lenkijos, Latvijos bei Baltarusijos teritorijose, bet šį retą pavyzdį matome kiek atokiau – Linšiopinge (Linköping, Švedija) gyvenusio meistro Pehro Schörlino (1736–1815) vargonuose Jonseredo (1783), Krokshulto (Kråkshult, 1811), Svenarumo (1798), Vesterlosos (Västerlösa, 1801) ar Hiklingės (Hycklinge, 1810) bažnyčiose aptinkami abu registrai. [2]

[1] VUB RS , f. 196–50, l. 29.

[2] Apie Pehro Schörlino vargonus rašoma: Einar Erici, R. Axel Unnerbäck. Orgelinventarium. Stokholm: Proprius, 1988, p. 142, 168, 297, 365, 450

Dispozicija

Archyvinė dispozicija

Sutartyje nurodyta: „Vargonai turi būti 16 pėdų proporcijos“.

Manualas
Pryncypał Flauto amabile
Bordon
Sa­ncyonał
Fleterwers
Fleyt major
Oktawa
Nasat
Fleyt minor
Szpil Fleyt
Mixtura
Vox humana
Trompet
Super Octawa arba Pikol[o]
alavinis, 8’
medinis, 16’
medinis, metalinis, 8’
medinis, metalinis, 8’
medinis, 16’
metalinis, 4’
medinis, metalinis, 6’ *
medinis, 8’
metalinis, 4’
3 eilių, metalinis, 1 ½’
metalinis, 8’
metalinis, 8’
metalinis, 2’

* Sutartyje yra parašyta 16’, tačiau turima omeny tai, kad tai yra Kvinta nuo 16 pėdų tono.

Skuodas - Contract

Sutartis dėl Skuodo vargonų, 1848