Šilutės rajonas, Klaipėdos apskritis

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (neišliko)

Šilutės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Józef Woyciullewicz 1806 1 manualas, 12 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Tiksliai nėra žinoma, ar šie Woyciullewicziaus vargonai neišliko, ar buvo perkelti kitur.

12 balsų vargonus Švėkšnoje 1806 m. pastatė pagal sutartį meistras Józefas Woyciullewiczius. Švėkšnos parapijos dokumentuose yra išlikusi 1805 m. birželio 14 d. sutartis su meistru. [1] Sutartyje rašoma: „Turi būti pastatyti manualiniai 12 balsų vargonai [smulkiai išvardijama dispozicija – G.P.], be to, būgnas ir varpelių žvaigždė, C–F [tikriausiai C–f ’’’ – G.P.] klaviatūra padengta juodmedžiu. Vargonai turi atrodyti pagal „abrysą“ [eskizą – G.P.], balsai turi būti švarūs ir rinktiniai. Meistras turi pasiimti reikalingus darbininkus, o parapijiečiai – suvežti medienos tiek, kiek meistras nurodė. Parapijiečiai duos vežėją medžiagai, dirbtuvei ir meistrui atvežti, taip pat aprūpins meistrą ir du jo pagalbininkus gyvenamąja vieta bei maistu. Atlyginimas – 150 olandiškų raudonųjų. Be to, meistras turi sutaisyti ir senąjį pozityvą. Jei vargonai sugestų per 3 metus, meistras privalo atvykti ir be pretenzijų viską sutaisyti. Meistras įsipareigoja pačioje gruodžio pabaigoje atvykti į Švėkšną ir per 9 mėnesius pastatyti vargonus.“ Kitame archyviniame dokumente yra meistro Woyciullewicziaus 1806 m. spalio 21 d. kvitas, kad darbą baigė, atlyginta tinkamai, pretenzijų neturi. [2]

Tai, kad Woyciullewiczius vargonus pastatė, liudija įrašas 1806 m. bažnyčios vizitacijoje: „Vargonai 14 balsų [greta 12 registrų tikriausiai įskaičiuoti varpeliai ir būgnas – G.P.], nauji, puošniai išdabintos struktūros, dažyti įvairiomis spalvomis“. [3] Švėkšnos bažnyčios 1828 m. vizitacijoje minima, kad „chore yra 14 balsų vargonai, kainavę 600 rublių, dažyti, praėjusiais metais perdaryti ir suderinti“. [4]

Senosios Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vietoje šiandien stovi neogotikinė bažnyčia (pastatyta XX a. pr.). Joje stovi Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio (1860–1944) firmos pagaminti vargonai (1906). Tikėtina, kad senieji Woyciullewicziaus vargonai buvo perkelti į kitą bažnyčią, kur – nenustatyta. Tačiau netoliese esančioje Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčioje stovintys fragmentiškai išlikę seni vargonai savo registrų skaičiumi, prospekto ir instrumento sukūrimo laiku atitinka Woyciullewicziaus statyto instrumento duomenis. Todėl gali būti, kad XX a. pradžioje Woyciullewicziaus vargonai iš Švėkšnos katalikų bažnyčios buvo perkelti į Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčią (atlikus šių vargonų tyrimą, informacija bus patikslinta).

Sveksna - Contract

1805 m. birželio 14 d. sutartis

Woyciullewicz Signature

Meistro Woyciullewicziaus parašas

[1] Švėkšnos parapijos dokumentai, LVIA , f. 1671, ap. 4, b. 456, l. 245 r–v, 246 r.

[2] Švėkšnos parapijos dokumentai, LVIA , f. 1671, ap. 4, b. 456, l. 226 r.

[3] LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 533.

[4] LVIA , f. 669, ap. 2, b. 238, l. 423.

Dispozicija

Vargonų dispozicija užrašyta 1805 m. birželio 14 d. sutartyje.

Manualas (C–f ’’’)
Pryncypal
Octava
Bordon
Salcinal
Flet major
Fleterwers
Flet minor
Flet amabilis
Quinta
Undamaris
Quinta minor
8 pedow
4 pedow
16 pedow
8 pedow
8 pedow
8 pedow
4 pedow
4 pedow
3 pedow
4 pedow
2 pedow
Mixtura III rzędy
Benben (akustinis būgnas)
Gwiazda z dzwonkami (žvaigždiniai varpeliai)