Vilniaus apskritis
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Šv. Bonaventūro (vėliau Šv. Florijono, dab. Trijų Karalių) koplyčia
Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai
Józef Olszynski 1737 1 manualas, 12 registrų

Chronologia OlszynskiVargonai neišliko. 1765 m. vargonai už 200 muštų talerių buvo parduoti Slucko (Слуцк, Baltarusija) bernardinų konventui. [1] Pagal rašytiniuose šaltiniuose [1] išlikusią Šv. Bonaventūro koplyčios vargonų dispoziciją juos pastačiusį meistrą Józefą Olszynskį galima priskirti Vilniaus meistrų grupei.

Koplyčios vidaus panoraminės nuotraukos prieš ir po restauracijos.

[1] Chronologia erectionis et fundatiotis conventus et custodiae Vilnensis ADS: Franciscum ordinis minorum de de observantia ex varijs vetustissimis condicibus ac monumentis Patrum Nostrum diligenter collecta conscriptaque per A.R.P. Thomam Digon praedicatorem generalem Patrem provinciae ac ahronologum sub officio A.V.P. Stephani Romanowicz custodis ac gvardiani Vilnen: Anno Dni 1668 (Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas. Vilniaus bernardinų vienuolyno archyvo kronikos, Fotokopija, f. 5, ap. 9, b. 9, t. 5, p. 224. Kopija yra KPC archyve).

Dispozicija

Archyvinė dispozicija (Chronologia erectionis…, p. 224)

I manualas
Princypal
Salcynal
Flet major
Flet minor
Octawa
Jula
Jula [Walflet ?]
Flet amabilis
Quinta
Super octawa
Sedecyma
Mixtura
8 pedum
8 pedum
8 pedum
4 pedum
4 pedum
4 pedum
2 pedum *
4 pedum
3 pedum
2 pedum
1 pedis
IV–V ch.

* Archyviniame šaltinyje nurodyta: Jula czyli inny glos 2 pedum (liet. „Jula arba kitas balsas 2 pėdų“). Pagal: Chronologia erectionis…, p. 224.

Chronologia erectionis..., p. 224

Chronologia erectionis…, p. 224