Vilniaus apskritis

Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (bernardinų) bažnyčios Šv. Florijono (prieš tai – Šv. Bonaventūro, dab. Trijų Karalių) koplyčia

Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai
Nicolaus Jantzon 1768 1 manualas, 8 registrai, būgnas

Chronologia Jantzon 274Vargonai neišliko. Koplyčios vidaus panoraminės nuotraukos prieš ir po restauracijos.

Apie vargonus ir juos pastačiusį meistrą Nicolausą Jantzoną rašoma Vilniaus bernardinų vienuolyno kronikoje: pozityvas buvo baigtas 1768 m. kovo 24 d., už jį sumokėta 100 talerių; oro skirstymo dėžė ąžuolinė, klaviatūra juodmedžio, didžiosios oktavos, turi 8 balsus. [1]

Archyviniame dokumente aiškiai nurodyta, kad pozityvas 8 balsų ir visi jie išvardyti, tačiau abejonių kelia tai, kad, kaip įprasta tokio dydžio vargonams, čia nėra pagrindinio registro Principal 4′.

[1] Chronologia erectionis et fundatiotis conventus et custodiae Vilnensis ADS: Franciscum ordinis minorum de de observantia ex varijs vetustissimis condicibus ac monumentis Patrum Nostrum diligenter collecta conscriptaque per A.R.P. Thomam Digon praedicatorem generalem Patrem provinciae ac ahronologum sub officio A.V.P. Stephani Romanowicz custodis ac gvardiani Vilnen: Anno Dni 1668 (Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas. Vilniaus bernardinų vienuolyno archyvo kronikos, Fotokopija, f. 5, ap. 9, b. 9, t. 5, p. 274–275. Kopija yra KPC archyve).

Dispozicija

Archyvinė dispozicija (minima Chronologia erectionis…, p. 274–275)

Manualas
Flet major
Flet minor
Walflet
Tertia
Quinta
Octava
Superoctava
Mixtura
8 pedum
4 pedum
4 pedum
[3 1/5 pedum]
[2 2/3 2 pedum]
[2 pedum]
[1 pedis]
III ch.
Bębny / Akustinis būgnas 8 pedum *

Laužtiniuose skliaustuose pateiktų registrų aukščiai archyviniame dokumente nenurodyti (čia jie nurodomi pagal analogus ir registrų išdėstymo tvarką).

* Akustinį būgną sudarė du mediniai vamzdžiai.

Chronologia erectionis..., p. 274

Chronologia erectionis…, p. 274

Chronologia erectionis..., p. 275

Chronologia erectionis…, p. 275