Evangelikų liuteronų kapinių koplyčia

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Alexander Tiedemann 1853–1854 1 manualas, 7 balsai mechaninė mechaninė

Vargonai ir koplyčia neišliko.

1853 m. lapkričio 24 d. Vilniaus liuteronų bendruomenė sudarė sutartį su vargonų meistru Alexanderiu Tiedemannu dėl naujų vargonų pastatymo Vilniaus liuteronų kapinių koplyčioje. Bendruomenės kontraktų knygoje rašoma, kad vargonai turi būti pastatyti pagal nubraižytą eskizą, 7 balsų [išvardijami konkretūs registrai], nudažyti baltais aliejiniais dažais, žvaigždė ir rozetės paauksuotos, vargonų aukštis 11 pėdų [~3,35 m], plotis 8 pėdos [~2,44 m], griežykla dešinėje vargonų pusėje. Vargonai turi būti baigti iki 1854 m. balandžio 1 d., už darbą Tiedemannui žadama sumokėti 220 sidabro rublių. [1]

[1] Vilniaus liuteronų bendruomenės kontraktai, LVIA, f. 1008, ap. 1, b. 271, l. 64–64v.; taip pat: Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios. Vilnius, 2008, p. 541.

Dispozicija

1853 m. lapkričio 24 d. sutartyje nurodyta dispozicija