Rokiškio rajonas, Panevėžio apskritis
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Rokiškio dekanatas, Panevėžio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai
nežinomas ~1780 1911, Antoni Szymanski 1 manualas, 11 registrų, varpeliai, būgnas

Kriaunos (4)Autentiškas instrumentas neišliko. Griežyklos viršuje išlikusios senųjų registrų traukių angos (11 angų) liudija apie autentiško instrumento registrų skaičių. Autentiškas išliko tik vargonų prospektas su vamzdžiais. 1911 m. už senojo prospekto naują instrumentą sumontavo Varšuvos meistras Antonis Szymanskis (Šimanskis). Naujajame instrumente XVIII a. vargonų dalių nepanaudota. Griežykloje pritvirtintas užrašas:

Antoni Szymanski 
Warszawa 
Chlodna 34
Op. 128–60 Telefon 101–90 1911 r.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [1].

Vargonų prospekto centrinėje dalyje išlikusi autentiška ornamentika (herbinis kartušas, vamzdžius dengiantys drožiniai). Kartušo kompozicija ir ornamentai panašūs į kartušus Kėdainių Šv. Jurgio, Tabariškių, Medininkų ir Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčių vargonuose.

Autentiškoji griežykla buvo vargonų dešinėje.

Akustnio būgno ir Žvaigždinių varpelių įrenginiai neišliko.

[1] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija (1911, Antoni Szymanski)

Manualas (C–f’’’)
Pryncypal
Bourdon
Salcyjon
Octava
Flet
Mixtura
8’
8’
8’
4’
4’
2 chory

Prospektas

Vargonų prospektas: 350 x 250 x 140 cm

Kriaunos (4) Kriaunos sparnas Kriaunos kartusas

Griežykla

Kriaunos (3) Kriaunos (2) Kriaunos (1)

Media

Audio Panorama
Kriaunos (4)