Panevėžio rajonas/apskritis
Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
Panevėžio–Krekenavos dekanatas, Panevėžio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1830 XX a. pr. 1 manualas, 6 registrai, varpeliai mechaninė

Vadakteliai (3)Klasicistinė vargonų prospekto kompozicija sudaryta iš dviejų aukštų šoninių bokštų ir centrinio bokštelio bei juos jungiančių tarpinių laukelių. Analogiškos struktūros prospektai yra Švėkšnos evangelikų liuteronų (XIX a. pr.), Šaukoto (1843), Pajūrio (XIX a. I p.), Surviliškio (XIX a. I p.), Nidermuižos (1811), Židikų (~1830), Alizavos (1856?) ir Antašavos (1862?), Tenenių (~1841) ir Saldutiškio (XIX a. pr.) bažnyčių vargonuose.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.  Griežykloje registrų pavadinimai neoriginalūs. Žvaigždiniai varpeliai neišliko, apie įrenginio buvimą liudija oro dėžėje esantis papildomas vožtuvas ir tiltelyje išlikusi keturbriauniam ortakiui skirta anga.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški. Dauguma vamzdžių autentiški (XIX a. antrasis ketvirtis), dalis – XX a. pradžios.

Dispozicija

Dispozicija  griežykloje (2006 m. duomenys)

Manualas (C–c”’)
Principal
Gedeckt
Oktave
* Bourdon
* Mixtura 1 fach
* Flöte
8’
8’
4’
4’
2’
4’

* pažymėti registrai, kuriuose dalį sudaro autentiški vamzdžiai.

Rekonstruota autentiška dispozicija 

Manualas (C–c”’)
Principal
Flet Major
Octave
(Flet minor)
** (Waldflet)
** (Flet)
8’
8’
4’
4’
2’
4’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

** Rekonstruotoje autentiškoje dispozicijoje skliausteliuose pateikiami pavadinimai paremti vamzdyno ypatumais.

Prospektas

Vargonų prospektas: 204 x 216 x 83 cm

Vadakteliai (3) Vadakteliai (1)

Griežykla

Vadakteliai (2)

Vamzdynas

Vadakteliai (4) Vadakteliai (5)

Media

Audio Panorama
Vadakteliai (3)