Radviliškio rajonas, Šiaulių apskritis
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Radviliškio dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas ~1830 XX a. I p. 1 manualas, ~10 registrų mechaninė mechaninė

Dambava (2)Dambavos bažnyčios vargonai minimi 1841 m. archyviniuose dokumentuose. Juose galėjo būti apie 10 registrų, nes tiek yra rankenų skylių vargonų korpuse.

Autentiškoji griežykla buvo dešinėje vargonų pusėje.

Autentiškas instrumentas neišliko, už senojo prospekto XX a. pradžioje naują instrumentą sumontavo meistras Martynas Masalskis (~1908). Autentiškas išliko tik vargonų prospektas. Naujajame instrumente panaudotas tik autentiškas traktūros skirstymo rėmas su velenėliais.

Šių vargonų prospektas struktūriškai artimas meistro Theodoro Tiedemanno (Vyresniojo), turėjusio dirbtuves Rygoje ir daugiausia dirbusio Kurše, vargonams Pašušvio (1801) ir Kaimelio (1804) bažnyčiose (juose akivaizdi Hamburgo mokyklos vargonų struktūra). Į juos panašūs ir nežinomo meistro vargonai Nedzingės (XIX a. I p.) bažnyčioje. Lyginant su Pašušvio ir Kaimelio vargonais, Nedzingės ir Dambavos vargonų karnizai analogiškai įsilieja į šoninių bokštelių karnizo liniją, tik viduriniai laukeliai yra vieno tarpsnio. Nedzingės ir Dambavos vargonų prospekto ir instrumento ypatumai šiuos vargonus leidžia hipotetiškai priskirti meistrų Tiedemannų (tėvo, sūnaus ar vaikaičių) braižui.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (~1908, Martynas Masalskis)

Manualas (C–f’’’)
Principal
Rofrflöte
Gedackt
Aeolina
8′
4′
8′
8′

Prospektas

Vargonų prospektas: 220 x 250 x 130 cm

Dambava Dambava Dambava Dambava

Vamzdynas

Dambava

Mechanika

Dambava