Radviliškio rajonas, Šiaulių apskritis
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Radviliškio dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas 1801 XX a. I p. 1 manualas, 12 registrų, varpeliai, būgnas / 6 registrai mechaninė mechaninė

Dapsioniai (13)Vargonai į Dapšionis perkelti XX a. pradžioje iš Naujamiečio (Panevėžio r.) bažnyčios. [1] Ant vargonų centrinio bokštelio konsolės buvo užrašyta „Ano Domini 1801“. [2] Ši data gali būti susijusi tiek su instrumento, tiek su vargonų puošybos baigimo metais. Užrašas neišliko, buvo uždažytas. Rožine spalva nudažius visą vargonų prospektą buvo paslėpta autentiška polichromija ar auksavimo likučiai. Taip pat neišliko įrašai vargonų skyduose: kairiajame skyde Laudate Dominum in cordis et organo psalmus Cl., dešiniajame – Soli Deo Homes [!] Et Gloria. Šie įrašai taip pat buvo uždažyti, apie juos žinoma iš 1967 m. darytos nuotraukos.

Vargonus puošia trys dekoratyvinės konsolės (kartušo formos centrinė ir dvi šonuose – vazos formos). Įprastai konsolės yra įkomponuotos vargonų bokštų apačioje (pritvirtintos ant cokolio), tačiau šiuose vargonuose jos dabar yra perkeltos į bokštelių viršų, po viršutiniu karnizu). Vargonų prospekto dekoras panašus į 1800 m. datuojamų Trakų bažnyčios vargonų drožybą, bet lyginant su didingais Trakų vargonų šoniniais sparnais yra šiek tiek paprastesnis.

Griežykla buvo kairėje vargonų pusėje. Šiame vargonų šone išliko senosios griežyklos fragmentai: 12 angų registrų traukėms ir 3 papildomos angos. Po vargonų perstatymo (XX a. I p.) liko tik 6 registrai. Senojo instrumento įvairių registrų vamzdžiai sustatyti ant naujų kėgelinių oro skirstymo dėžių.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių autentiški.

[1] LTSR valstybinės metodinės komisijos ekspedicijų dienoraštis, 1962–1964 m., KPC archyvas.

[2] LTSR valstybinės metodinės komisijos ekspedicijų dienoraštis, 1962–1964 m., KPC archyvas.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje

Manualas (C–f’’’)
Principal
Flöte
Gedeckt
Major
Octave
Super Octave
8’
8’
8’
8’
4’
2’

Rekonstruota autentiška dispozicija*

Manualas
[Principal]
[Flet] Major
Quintadena
[Flet Minor]
Undamarys
Jula
Quinta
Super Oktawa
[Walflet]
Tercia
[Sedecima]
4’
8’
8’
4’
4’
4’
3’
2’
2’
1 3/5’
1’
[Mixtur]
Akustinis būgnas / Pauke
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Kalkantas / Calcant

* Autentiška dispozicija buvo rekonstruota pagal ant senųjų vamzdžių aptiktus autentiškus įrašus. Laužtiniuose skliaustuose pateikti preliminarūs hipotetiniai registrų pavadinimai, ištyrus išlikusius vamzdžius ir analogus, o likusieji – pagal originalius įrašus. Beveik visi vamzdžiai originalūs, tačiau supainioti.

Prospektas

Vargonų prospektas: 393 x 305 x 160 cm

Dapsioniai Dapsioniai Dapsioniai Dapsioniai

Dapsioniai Dapsioniai Dapsioniai Dapsioniai

Dapsioniai

Vamzdynas

Dapsioniai

Griežykla

Dapsioniai