Kelmės rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. Simono ir Šv. Judo Tado bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1808 XIX a. pab. 1 manualas, 10 registrų, būgnas mechaninė

Lioliai (2)

Kuklus barokinis vienbokštis Liolių bažnyčios vargonų prospektas – bene paprasčiausias trijų elementų struktūros pavyzdys [1]. Ant vargonų vamzdžių esantys įrašai taisyklinga vokiečių kalba (pavyzdžiui, užrašas ant vamzdžių füß) leidžia manyti vargonų meistrą buvus iš Prūsijos ar Kuršo, nes Lietuvoje dirbę meistrai dažniausiai rašė lenkiškai, kartais įterpdami lotyniškų žodžių.

XIX a. pab. vargonai buvo remontuoti, padarytos naujos lygiagretinės dumplės, perdaryta griežykla, perintonuotas vamzdynas, bet visi vamzdžiai palikti autentiški.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Visas vamzdynas, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Liolių bažnyčios XIX a. pr. vizitacija (LVIA, F. 669, Ap. 2, B. 237, L. 164 v.).

[1] Lietuvoje aptinkama ir klasicistinė trijų elementų prospekto kompozicija – tai XIX a. viduriu datuojami Vidiškių bažnyčios vargonai.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje

Manualas (C–d’’’) gs’ ~440 Hz
Principal
Dolce
Viola di gamba
Gedeckt
Aelone
Vox Coelestis
Fugara
Rohrflöte
Octave
Mixtur
4’
8’
8’
4’
4’
4’
4’
2’
1’
III ch.

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–d’’’) gs’ ~440 Hz
Principal
Bordon
Bordon Flet
*[Flet]
Flut [….]
D[….]
Violin
**[Flet]
***[Octav]
Mixtur
4 füß
8 füß
8 füß
[4 füß]
4 füß
4 füß
4 füß
[2 füß]
[2 füß]
III ch.
****Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija pateikiama remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių.
** Laužtiniuose skliaustuose pateikti sąlyginiai registrų pavadinimai, kurių įrašai neįskaitomi arba neišliko.
*** Galėjo būti 4’ registras, nes vamzdžiai labai plačių menzūrų. Dabar jie yra atviri, bet galėjo būti ir dengti.
**** Šio registro ir registro Mixtur vamzdžiai sukeisti vietomis, viršūnėlės apipjaustytos. Šio registro vietoje taip pat galėjo būti registrai Quinta 1/3’ arba Tertia 1 3/5’.
***** Akustinio būgno įrenginys neveikia, išardytas. Jį sudarė du atviri mediniai vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 340 x 240 x 143 cm

Lioliai (2) Lioliai (3) Lioliai (1) Lioliai (5)

Lioliai (4)

Griežykla

Lioliai (6) Lioliai (15) Lioliai (8) Lioliai (7)

Vamzdžiai

Lioliai (12) Lioliai (11) Lioliai (10) Lioliai (9)

Lioliai (13) Lioliai (16)

Dumplės

Lioliai (14)

Media

Audio Panorama
Lioliai (1)