Radviliškio rajonas, Šiaulių apskritis
Visų Šventųjų bažnyčia
Radviliškio dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai
Theodor Tiedemann (Sr.) 1801 XIX, XX a. 1 manualas, 10 registrų, būgnas

Pasusvys (5)Vargonus 1801 m. pastatė meistras Theodoras Tiedemannas (Vyresnysis) iš Rytprūsių. Vargonai kainavo 300 muštų talerių, pastatyti kunigo Dionizo Straševičiaus lėšomis; meistras paminėtas kaip prūsų kariuomenės kapitonas [1].

Vargonuose juose akivaizdi Hamburgo mokyklos vargonų struktūra.

Prospekto viršuje yra angelo su trimitu judančioje rankoje skulptūra. Griežykloje išliko speciali traukė, kurią stumiant ir traukiant angelo ranka juda. Toks mechninis angelas taip pat išliko Varlaukio bažnyčioje (judinimo mechanizmas atjungtas).

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, autentiškos.

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] VUB RS, f. 203–9, l. 67.

Pašušvio bažnyčios dokumentai: 1872 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 161; 1845 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 2, b. 267, l. 429.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje *

Manualas (C–c’’’)
Principal
Flaut
Flaut major
Principal
Jula
Qwinte
?
Superoctave
Mixtura
Trompete
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
?
2’
1’
?
** Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija pateikiama remiantis įrašais griežykloje, padarytais XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Įrašų ant vamzdžių nėra, išskyrus registrą Jula.

** Įrenginį sudaro du mediniai vamzdžiai, tonai C ir Cs.

Prospektas

Vargonų prospektas: 317 x 270 x 147 cm

Pasusvys (5) Pasusvys (2) Pasusvys (1) Pasusvys (7)

Pasusvys (6)

Griežykla

Pasusvys (4) Pasusvys (10)

Vamzdynas

Pasusvys (9) Pasusvys (8)

Dumplės

Pasusvys (3)

Media

Audio Panorama
Pasusvys (2)