Kelmės rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XVIII a. pab. XIX a., XX a. pr. 1 manualas, 12 registrų mechaninė

Stulgiai (3)

Gali būti, kad šie vargonai į Stulgių bažnyčia buvo perkelti XX a. pr. iš kurios nors Kražių bažnyčios (remiantis vietinių žmonių pasakojimu). Tada labiausiai tikėtina, kad vargonai buvo perkelti iš Kražių benediktinių (dab. parapijinė, vienintelė Kražiuose) bažnyčios, kadangi dabartiniai vargonai joje pastatyti apie 1910 m., o Stulgių bažnyčia buvo baigta statyti tuo pačiu metu, 1910–1911 m.

Iki 1910 m. šie vargonai Stulgių senojoje bažnyčioje negalėjo stovėti, nes 1806 m. vizitacijos dokumente minimi vargonai „nauji, 10 balsų, dažyti“, t.y. buvo mažesni [1].

Dabartinė griežykla yra vargonų prospekto centre.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių ir oro skirstymo dėžė yra autentiški.

[1]  Stulgių bažnyčios 1806 m. vizitacija: LVIA, F. 669, Ap. 2, B. 221, L. 506v.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2004 m. duomenys)

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz Pedalai (C–c’) *
Principal
Bordon
Dolce
Flute d’amore
Oktava
Flüte
Quinta
Oktava
Tertia
Doublette
Mixtura
Gambe
8’
16’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1 3/5’
1’
III ch.
8’
Subbass
[Octavbass]
[Violonbass]
Posaun
16’
8’
[8’]
16’

* Pedalų registrų pavadinimų nėra, pedalų klaviatūra neveikia. Oro dėžės diapazonas apima C–c’, tačiau klaviatūros diapazonas siekia tik C–g. Toddėl manoma, kad oro skirstymo dėžė buvo panaudota iš kitų XIX a. antros pusės vargonų.

Rekonstruota autentiška dispozicija **

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz
[Principal]
[Bordon]
[Undamaris]
[Flet major]
[Oktawa]
[Flet minor]
Qwinta
[Superoktawa]
Terciya
[Sedecima]
[Mixtura]
[Trompet]
8’
16’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1 3/5’
1’
III ch.
8’

** Autentiška dispozicija rekonstruota pagal autentiškus įrašus ant vamzdžių ir vamzdyno ypatumus. Skliausteliuose pateikiami hipotetiniai pavadinimai, kurių įrašų ant vamzdžių nerasta.

 

Prospektas

Vargonų prospektas: 550 x 300 cm

Stulgiai (3)

Griežykla

Stulgiai (1) Stulgiai (2)

Vamzdynas

Stulgiai (5) Stulgiai (4)