Kelmės rajonas, Šiaulių apskritis
Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Nicolaus Jantzon 1789 2 manualai, 24 registrai, varpeliai, būgnas, varpelių karilionas mechaninė mechaninė

TytuvėnaiNuostabaus grožio Tytuvėnų bernardinų vienuolyno bažnyčioje šiandien galima išgirsti unikalius barokinius vargonus. Juos 1789 m. sukūrė žymusis Vilniaus vargonų meistras Nicolausas Jantzonas (Mikalojus Jansonas). Vargonai turi 2 manualus, 24 registrus, Žvaogždinius varpelius, Akustinį būgną ir labai retą įrenginį – suderintų varpelių karilioną (Vox campanorum).

Iki šių dienų beveik autentiškas išliko visas instrumentas: ketverios pleištinės dumplės, mechanika, vamzdynas. Šių vargonų išskirtinumas – pedalų klaviatūros nebuvimas, mat įprasta, kad tokio dydžio instrumentuose pedalai yra neatsiejama vargonų dalis. Tytuvėnuose pedalų nebuvimą iš dalies kompensuoja pirmojo manualo registrai Bordon 16’ ir Pryncypał 16’. Fleitinių ir principalinių balsų paletę papildo liežuvėliniai Trompet 8’ ir Vox Humana 8’ balsai. Tai – tipiška Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos instrumentų dispozicija. Šiandien Tytuvėnų bažnyčios vargonai yra didžiausi ir vertingiausi barokiniai vargonai Lietuvoje, sukurti mūsų krašto meistrų.

Tytuvėnų bažnyčios vargonų prospektui beveik identiški yra to paties meistro Jantzono vargonai Troškūnų bažnyčioje ir  vos keleriais metais vėliau sukurti Kurtuvėnų parapinės bažnyčios vargonai (1792–1793, 2 manualai, 24 balsai, meistras Mateusz Raczkowski).

Vargonų puošyba panaši į Šeduvos bažnyčios vargonų (iki 1792, meistras nežinomas) ornamentiką: voliutiniai sparnai, gaubti sparneliai, skiauterėmis apipintos riestės, stilizuotų drožlių ir kriauklių ornamentų sąjunga. Akivaizdūs Tytuvėnų ir Šeduvos vargonų didžiųjų sparnų ir laukelių puošybos ikonografiniai panašumai leidžia manyti, kad šiuos vargonus galėjo apipavidalinti vienos drožėjų dirbtuvės ar net tas pats meistras.

Vargonų klaviatūros diapazonas C–f ’’’ buvo būdingas XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės vargonams. Diapazoną C–f ’’’ turi DotnuvosTroškūnų, Lašių (Laśi, Latvija), Palūšės, Sudervės, Lučių (Лучай, Baltarusija) ir dalis kitų vargonų.

Dispozicija

Autentiška dispozicija

I Manualas (C–f’’’) gs’ ~440 Hz II Manualas (C–f’’’) gs’ ~440 Hz
Pryncypał
Bordon
Oktawa
Salicionał
Undamaris
Hol Flet
Super Octawa
Flet Amabilis
Qwinta
Sedecyma
Terciya
Mixtura
Trompet
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1 3/5’
IV ch.
8’
Pryncypał
Flaut travers
Jule
Flet Mayor
Oktawa
Flet Minor
Super Oktawa
Walflet
Sedecyma
Mixtur
Vox Humana
Vox campanorum
(Varpelių karilionas)
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
2’
1’
III ch.
8’
(gs–f’’’)
Bęben / Akustinis būgnas / Pauke
Stella / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Manualų sankaba (II/I)
Signal /Kalkant
Ventyl IM. / I manualo oro sistemos vožtuvas
Ventyl IIM. / II manualo oro sistemos vožtuvas

Prospektas

Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai

Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai

Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai

Griežykla

Tytuvenai

Vamzdynas

Tytuvenai Tytuvenai Tytuvenai

Dumplės

Tytuvenai

Media

Audio
play HW = O 8′
play OW = Jl 8′, FlMn 4′
play HW = O 8′, Hfl 8, SP 4′
play OW = Fltr 8′
play OW = Fltr 8′, FlMj 8′
play HW = Sal 8′, UM 8′
play OW = Jl 8′, Wfl 2′
play HW = O 8′, Hfl 8′, SO 4′
play HW = O 8′, Hfl 8′, SO 4′, Q 3′
play HW = O 8′, SO 4′
play OW = P 8′, Fltr 8′, Jl 8′, O 4′
Johann Kaspar Kerll (1627–1693). Passacaglia variata

Balys Vaitkus, VPC CD 001

Panorama  
Video 1 

DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa

Video 2

Kelmės TV laida apie Tytuvėnų bažnyčios vargonus, 2009