Kelmės rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. 1866–67, XX a. 1 manualas, 11 registrų, būgnas, varpeliai / 2 manualai, pedalai, 15 registrų mechaninė

Uzventis (5)Vargonai 1866–1867 m. perkelti iš Kolainių bažnyčios. Kolainių bažnyčios 1836 m. vizitacijoje vargonų prospektas įvardintas kaip „dorinės struktūros“ [1]. Šiame Kolainių bažnyčios dokumente taip pat užrašyta archyvinė vargonų dispozicija, tačiau nenurodytas registrų aukštis.

Būgno ir varpelių įrenginiai neišliko.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios. Originale buvo dvejos pleištinės dumplės.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 248, l. 105 r.

Dispozicija

Dispozicija  griežykloje (2004 m. duomenys) *

Manualas (C–f’’’)
Pryncypal
Flatravers
Bordon
Octawa
Sałcynał
Fleyt Major
Fleyt Minor
Quinta
Octawa
Mixtur
Trompete ?
8 ped
8 ped
16 ped
4 ped
8 ped
8 ped
4 ped
3 ped
2 ped
III ch.
?

* Dispozicija pateikiama pagal, kaip manoma, XIX a. padarytus vargonų registrų užrašus griežykloje.

Autentiška archyvinė dispozicija **

Manualas
Pryncypal
Oktawa
Burdon
Flautrevers
Flet maior
Flet minor
Jula
Kwinta
Superoktawa
Mixtura
Trompet
[8’]
[4’]
[16’]
[8’]
[8’]
[4’]
[4’]
[3’]
[2’]

[8’]
Timpani / Akustinis būgnas
Cymbelstern / Žvaigždiniai varpeliai

** Ši vargonų dispozicija surašyta Kolainių bažnyčios 1836 m. vizitacijos dokumente, tačiau nenurodytas registrų aukštis, todėl laužtiniuose skliaustuose pateikiamas hipotetinis registrų aukštis.

Prospektas

Vargonų prospektas: 350 x 400 x 150 cm

Uzventis (5) Uzventis (2)

Griežykla

Uzventis (3) Uzventis (4)

Vamzdynas

Uzventis (6) Uzventis (1)

Media

Audio Panorama
Uzventis (2)