Kelmės rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1804 XX a. 1 manualas, 9 registrai mechaninė

Vaiguva (12)

1804 m. pastatyta nauja bažnyčia, o vargonų stilistika atitinka šį laikotarpį, todėl gali būti siejami su pastarąja data. Vaiguvos bažnyčios 1845 m. vizitacijoje teigiama, kad „chore stovi 10 balsų vargonai“ [1], tačiau labai tikėtina, kad kalbama apie dabartinius vargonus, kadangi griežyklos vienoje eilėje yra 10 registrų rankenų, kurių viena priklauso ne registrui. Tai – signalinio dumpliuotojo varpelio (Kalkant) rankena, išsiskirianti dydžiu.

XX a. pabaigoje vargonus remontavęs diletantas meistras vamzdžius labai suniokojo – apipjaustė, sulankstė, perintonavo ir kt. Įrašai griežykloje XX a. buvo pakeisti naujais.

Vargonų architektūra – tai tipinė Vilniaus vargondirbystės mokyklos meistrams būdingo keturių dalių vargonų prospekto kompozicija.  Pirmuoju išlikusiu Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdžiu laikomi Pasienės vargonai (1765, Latvija). Bene vėliausias Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdys – Judrėnų (~1810) bažnyčios vargonai. Minėtini ir kiti šio tipo prospektai: Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje (~1770), Antazavės (1795), Tabariškių (XVIII a. pab.), Pabaisko (XVIII a. pab.), Lieplaukės (1807) bažnyčiose, Slanimo (XVIII a. II p.) bernardinų bažnyčioje Baltarusijoje. Panašia keturdale struktūra pasižymi ir Juozapavos bažnyčioje stovinčių nenustatytos autorystės vargonų (~1830) prospektas.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, vienerios, neoriginalios. Manoma, kad jose panaudotos dviejų autentiškų pleištinių dumplių dalys kaip dumtuvai.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 32.

Dispozicija

Dispozicija  griežykloje (2003 m. duomenys) 

Manualas (C–d’’’) gis’ ~440 Hz
Principal
Gedeckt
Flöte
Salicional
Liebl. Gedeckt
Geigenprincipal
Octave
Fugara
Bordun
[4’]
[8’]
[4’]
[4’]
[4’]
[2’]
[2’]
[4’]
[8’]

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–d’’’) gis’ ~440 Hz
Principal
Flet major
Salcinal
Jula
Flet minor
Oktava
Walflet
Sedecima
Mixtura
4’
8’
4’
4’
4’
2’
2’
1’
Kalkantas / Calcant

* Dispozicija rekonstruota, remiantis vamzdyno ypatumais ir analogais.

Prospektas

Vargonų prospektas: 283 x 205 x 140 cm

Vaiguva (12) Vaiguva (1) Vaiguva (8) Vaiguva (11)

Vaiguva (2) Vaiguva (6) Vaiguva (5) Vaiguva (4)

Vaiguva (3)

Griežykla

Vaiguva (9) Vaiguva (10)

Vamzdynas

Vaiguva (14) Vaiguva (13)

Dumplės

Vaiguva (7)

Media

Audio Panorama
Vaiguva (1)