Joniškio rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Joniškio dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. 1865, XX a. 1 manualas, varpeliai, būgnas / 1 manualas, pedalai, 14 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė

Zagare (4)Originali griežykla buvo vargonų dešinėje.

Autentiškas instrumentas neišliko. XIX a. vid. už senojo prospekto sumontuotas naujas instrumentas (1 manualas, pedalai, 14 registrų, varpeliai, būgnas). Tai liudija Naujosios Žagarės 1865 ir 1866 m. vizitacijose minimi „naujai pastatyti 16 balsų vargonai“ [1]. Remiantis vamzdyno ypatumais, galima daryti prielaidą, kad tai Liepojos (Latvija) meistro Carlo Herrmanno (Karlo Hermano) kūrinys.

Iš autentiškų vargonų išliko tik prospektas ir, manoma, Žvaigždiniai varpeliai.

[1] LVIA, f. 669, ap. 3, b.896, l. 101; LVIA, f. 669, ap. 3, b. 896, l. 90.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija (XIX a. vid.)

Manualas (C–f’’’) Pedalai (C–c’)
Principal
Bordun
Principal
Gamba
Salicional
Fleita
Rohrflöte
Fugara
Quinte
Principal
Mixtur
Trompet
?
4′
16′
8′
8′
8′
8′
4′
4′
3′
2′
8′
8′
?
Subbass
Posaune
16′
16′
Pauke

Cymbelstern

Prospektas

Vargonų prospektas: 430 x 445 x 135 cm

Zagare (4) Zagare (2) Zagare (1) Zagare (3)

Media

Audio Panorama
Zagare (4)