Pakruojo rajonas, Šiaulių apskritis
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Pakruojo dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Johann Christoph Christien ~1830 XX a. I p. 2 manualai, pedalai, 21 registras, būgnas, varpeliai, signalinis varpelis / 2 manualai, 9 registrai, signalinis varpelis mechaninė

Zeimelis (3)Su Katlakalnėje prie Rygos gyvenusiu vargonų meistru Johannu Christophu Christienu Žeimelio bažnyčios vargonai siejami hipotetiškai. Meistro vargonų prospektai išsiskiria tam tikrais, itin retai pasitaikančio prospekto bruožais – tai trijų šiek tiek gaubtų bokštų kompozicija, artima barokinei; visi bokštai pridengti penkiažvynėmis kepurėlėmis; centrinio bokšto kepurėje – karūna su trimis kiauromis arkutėmis; šoninių bokštelių kepurėse įstatytos kryžiaus formos vazelės. Šie bruožai būdingi Johanno Christopho Christieno vargonų prospektams Rygos Jėzaus (liuteronų, XIX a. I p./1828) ir Balduonės (1835) bažnyčiose Latvijoje. Iš pastarųjų dviejų vargonų išliko tik prospekto fragmentai Rygos bažnyčioje, todėl neįmanoma palyginti neišlikusių instrumentų ir rekonstruoti tikslios dispozicijos. Daugiau panašių vargonų prospektų nei Latvijoje, nei Lietuvoje neaptikta.

Žeimelio bažnyčia pastatyta 1826 m., vargonai atitinka šį laikmetį, todėl tikėtina, kad jie sukurti panašiu metu. Vargonai 1845 m. Žeimelio bažnyčios vizitacijoje apibūdinami, kaip „naujai pastatyti, dviejų klaviatūrų su pedalais, 21 balso“ [1].

Manoma, kad pradžioje vargonai stovėjo arčiau balkono krašto, bet XX a. pirmoje pusėje buvo pastumti giliau į nišą (galbūt siekiant greta vargonų sutalpinti ir chorą). Apie vargonų vietos pakeitimą byloja išgaubimas balkono priekyje (skirtas tik vargonininkui), nupjauti prospekto bokštų karnizų šonai (matyti išardyti kregždžių uodegų formos lentų sunėrimai), vargonų viduje įmontuota geležinė juosta (atatampa, neleidžianti išsiskėsti bažnyčios sienoms, bet trukdanti vargonų vamzdžiams), nepakankamas aukštis antrojo manualo vamzdžiams, akustiniu požiūriu nelogiškai – gilioje nišoje už mūrinės arkos patalpinti pedalų vamzdžiai, iš naujų lentų (manoma, XX a. I p.) sukalti trūkstami vargonų spintos šonai.

Griežykla yra vargonų prospekto centre. Šiuo metu griežykloje yra tik 9 registrų įjungimo rankenos, pedalinė klaviatūra demontuota ir saugoma vargonų viduje. Pagal griežyklos vidinėje pusėje išlikusias 24 registrų traukėms skirtas angas (dabar nenaudojamos angos užhermetintos) galima manyti, kad greta 21 registro vargonai turėjo Akustinį būgną (neišliko), Žvaigždinius varpelius (neišliko) ir signalinį varpelį dumpliuotojui (išliko).

Dumplės pleištinės, trejos, autentiškos.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 408.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje (2004 m. duomenys)

I manualas (C–d’’’) II manualas (C–d’’’)
Bordon
Principal
Hohlflet
Gedackt
Octava
Flet
Superoct.
16’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
Piano
Spicflet
8’
4’
Signal / Kalkant

Rekonstruota autentiška dispozicija

I manualas (C–d’’’) II manualas (C–d’’’) Pedalai (C–c’)
* Bordon
* Principal
* Flet
* Bordun
* Octava
* Flet
* Superoctav
** Trompet
16’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’
* Bordun
* Principal
* [Jula]
Flet
Octav
? (neišliko vamzdžiai)
? (neišliko vamzdžiai)
8’
4’
4’
4’
2’
?
?
* Subbass
* Principal
? (neišliko vamzdžiai)
? (neišliko vamzdžiai)
? (neišliko vamzdžiai)
? (neišliko vamzdžiai)
16’
8’
?
?
?
?
(?) Akustinis būgnas / Pauke
(?) Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Signal /Kalkant

* pažymėti išlikę registrai su originaliais vamzdžiais.
** Pagal išlikusias vamzdžių tiltelio skyles ir vietą oro dėžėje (šioje vietoje gali stovėti tik registro Mixtur arba liežuvėlinio registro, pvz., Trompet vamzdžiai) galima spręsti, kad tai liežuvėliniam registrui skirta vieta.

Prospektas

Vargonų prospektas: 550 x 500 x 275 cm

Zeimelis (3) Zeimelis (1)

Johann Christoph Christien, 1828, Riga

Johann Christoph Christien, 1828, Riga

Johann Christoph Christien, 1835, Baldone

Johann Christoph Christien, 1835, Baldone

Griežykla

Zeimelis (2)

Vamzdynas

Zeimelis (5) Zeimelis (4)

Media

Audio Panorama
Zeimelis (1)