Šilalės rajonas, Tauragės apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Šilalės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. I p. XX a. 1 manualas, 12 registrų mechaninė

Pajuris (3)Pajūrio bažnyčios 1806 m. vizitacijoje minimi „seni penkių balsų vargonai“ [1]. 1830 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, vargonai galėjo būti sukurti panašiu metu. ~1987 m. vargonai remonto metu buvo stipriai apgadinti, įrengta elektrinė traktūra, panaikinta sena klaviatūra, griežykla įrengta atskirai.

Vargonų prospekto modelis yra klasicistinė trijų bokštų prospekto su centrine žemiausia dalimi atmaina, jai taip pat priskiriami Švėkšnos evangelikų liuteronų (XIX a. pr.), Surviliškio (XIX a. I p.), Nidermuižos (1811, Latvija), Židikų (~1830), Tenenių (~1841), Šaukoto (1843), Alizavos (1856?), Antašavos (1862?), Vadaktėlių (~1830) ir Saldutiškio (XIX a. pr.) bažnyčių vargonų prospektai.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės neautentiškos.

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžės yra autentiški.

Vargonuose vėliau buvo sumontuoti pedalai be savaranškiko vamzdyno (sujungti su manualu).

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 529.

Pajūrio bažnyčios dokumentai. 1806 m. vizitacija: LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 493v; 1845 m. vizitacija: LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 267, l. 135.

Dispozicija

Hipotetinė autentiška dispozicija 

Manualas
Principal
Bordon
Bordon
Flauto
Flauto
Flauto
Flauto
Flauto
Flauto
?
Mixtur
Trompete
4’
4’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
4’
?
IV ch.
8’

Prospektas

Vargonų prospektas: 260 x 340 x 150 cm

Pajuris (3) Pajuris (1) Pajuris (2)

Vamzdynas

Pajuris (4)