Šilalės rajonas, Tauragės apskritis
Kristaus Atsimainymo bažnyčia
Šilalės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1805 ~1900 1 manualas, 7 registrai, būgnas mechaninė

Pozere (2)

Tai nežinomo provincijos meistro vargonai, kurių barokinis prospektas iliustruoja maksimaliai redukuotą Vilniaus vargondirbystės mokyklai būdingo tribokščio vargonų prospekto pavidalą, sudarytą vos iš dviejų lenktų laukelių.

1820 m. Požerės bažnyčios inventoriuje minimas „nedidelis 5 balsų pozityvas“, o 1873 m. inventoriuje teigiama, kad „5 balsų vargonėliai visiškai sugadinti“ [1]. Ant registro Flet 8’ tono C vamzdžio esantis įrašas Posertiv/ Dar..[….]/ 1900 r./ 23 ju[l]i tikriausiai liudija, kad 1900 m. [liepos] 23 d. vargonai buvo remontuoti. Remiantis šiais šaltiniais galima spėti, kad vargonai anksčiau stovėjo kitoje bažnyčioje, o į dabartinę vietą perkelti 1900 m. ar šiek tiek anksčiau.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, autentiškos.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 223, l. 406; LVIA, f. 669, ap. 2, b. 356, l. 365.

Dispozicija

Hipotetinė sutentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
Flet major
Flet minor
Quinte
Octave
Sedecima (?)
** Mixtur (?)
4’
8’
4’
3’
2’
1’
(?)
*** Akustinis būgnas / Pauke

* Griežykloje registrų pavadinimai užrašyti netiksliai, todėl pateikiama dispozicija yra paremta vamzdyno ypatumais. Autentiškų įrašų neaptikta, išskyrus ant registro Quinte tono C vamzdžio yra du įrašai: raidė „C“ ir „Quinte“.

** Šioje vietoje dabar yra registras Flet 8’, kurio vamdzdžiai yra vėlesni nei autentiškieji. Originale šioje vietoje galėjo būti registras Mixtur arba Trompet.

*** Akustinio būgno išliko tik fragmentai – atjungtas siauras oro kanalas ir tiltelis su dviem skylėmis.

Prospektas

Vargonų prospektas: 383 x 190 x 115 cm

Požerė Pozere (3)

Griežykla

Pozere (1) Pozere (6)

Vamzdynas

Pozere (5) Pozere (4)