Tauragės rajonas/apskritis
Šv. Kryžiaus bažnyčia
Tauragės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1797–1806 1826, 1986 1 manualas, 13 registrų mechaninė

Skaudvile (10)

Dabartinė bažnyčia pastatyta 1797 m., o 1806 m. Skaudvilės bažnyčios vizitacijoje jau minimi nauji 13 balsų vargonai [1], tad vargonų pastatymo data nurodoma nuo 1797 iki 1806 m.

1986 m. vargonai buvo restauruoti. Restauravimo metu padaryti nauji didieji prospekto šoniniai sparnai (išdrožti pagal Jono Zibolio piešinius). Senieji sparnai yra išlikę ir pritvirtinti bažnyčios kairiojo šoninio altoriaus kraštuose.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [2].

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, vienerios, originalios. Originele buvo dvejos arba trejos dumplės, bet iki mūsų dienų išliko tik vienerios.

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] Skaudvilės bažnyčios vizitacija 1806 m.: LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 505.

[2] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje (po 1986)

Manualas (C–c’’’) g’ ~440 Hz
Principal
Flet
Fletrowers
Flet major
Octava
Undamaris
Jula
Flet minor
Spilflet
Quint
Superoktava
Tertia
Mixtur
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
4’
2’
3’
2’
2’
III ch.

Prospektas

Vargonų prospektas: 417 x 280 x 138 cm

Skaudvile (10) Skaudvile (25) Skaudvile (21) Skaudvile (22)

Skaudvile (4) Skaudvile (3) Skaudvile (5) Skaudvile (23)

Skaudvile (9) Skaudvile (26) Skaudvile (1) Skaudvile (27)

Skaudvile (11) Skaudvile (2)

Griežykla

Skaudvile (6) Skaudvile (7) Skaudvile (8)

Vamzdynas

Skaudvile (17) Skaudvile (16) Skaudvile (15) Skaudvile (14)

Skaudvile (13) Skaudvile (12)

Mechanika

Skaudvile (20) Skaudvile (19) Skaudvile (18)

Dumplės

Skaudvile (24)

Media

Audio Panorama
Skaudvile (25)