Šilalės rajonas, Tauragės apskritis
Šv. Barboros bažnyčia
Šilalės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1841 XX a. pr. 1 manualas, 10 registrų, varpeliai / 1 manualas, pedalai, 12 registrų mechaninė

Teneniai (8)1844 m. vizitacijoje teigiama, kad „1841 m. chore pastatyti nauji 11 balsų vargonai“ [1]. Į balsų skaičių, tikriausiai, įskaičiuoti ir Žvaigždiniai varpeliai. XX a. pradžioje rekonstrukcijų metu vargonai buvo padidinti: pridėti pedalai su dviem registrais, pakeista dalis manualo registrų vamzdžių. Žvaigždinių varpelių įrenginys išmontuotas, fragmentai išliko bažnyčios palėpėje.

Klasicistinė vargonų prospekto kompozicija sudaryta iš dviejų aukštų šoninių bokštų ir centrinio bokštelio bei juos jungiančių tarpinių laukelių. Analogiškos struktūros prospektai yra Švėkšnos evangelikų liuteronų (XIX a. pr.), Šaukoto (1843), Pajūrio (XIX a. I p.), Surviliškio (XIX a. I p.), Nidermuižos (1811), Židikų (~1830), Alizavos (1856?) ir Antašavos (1862?), Vadaktėlių (~1830) ir Saldutiškio (XIX a. pr.) bažnyčių vargonuose.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios. Originaliosios dvejos pleištinės dumplės demontuotos, yra bažnyčios palėpėje.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 44, l. 560.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2001 m. duomenys) *

Manualas (C–c”’) Pedalai (C–d’) (XX a. pr.)
** Principal
** Flauto major
** Hola-mandra
Salicional
** Flauto
** Quinte
** Julla
** Flet minor
Mixtur
Trompet
8’
8’
8’
8’
4’
2 3/4’
4’
4’
III fach
8’
Octavbass
Subbass
8’
16’

* Dispozicijoje pateikti registrų pavadinimai, esantys dabartinėje griežykloje, tačiau jie nėra tikslūs. Vamzdynas supainiotas, todėl detaliai neištyrus vargonų, neįmanoma pateikti tikslios dispozicijos.

** pažymėti registrai, kurių daugumą sudaro autentiški vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 285 x 220 x 125 cm

Teneniai (8) Teneniai (9) Teneniai (10)

Griežykla

Teneniai (7)

Vamzdynas

Teneniai (12) Teneniai (11)