Šilalės rajonas, Tauragės apskritis
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Šilalės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. I p. (iki 1807) XX a. pr. 1 manualas, 9 registrai mechaninė

Tubine (4)Vargonų pastatymo data nurodoma remiantis Tūbinių bažnyčios 1807 m. vizitacijos dokumentais, kuriuose minima, kad „chore yra 9 balsų vargonai“ [1]. Tūbinių bažnyčios 1838 m. inventoriaus knygoje taip pat teigiama, kad „chore yra 9 balsų vargonai“ [2].

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [3].

Tikėtina, kad tas pats nenustatytas meistras vargonus sukūrė ir Viešvėnų bažnyčioje, nes palyginus Tūbinių ir Viešvėnų vargonus, aptikta nemažai panašumų: vienodi didieji mediniai ir prospektiniai vamzdžiai, centrinio bokštelio karnizų profiliai, klaviatūros traktūra, velenėliai, kampainėliai, beveik vienodi dekoratyviniai skydai virš centrinio bokštelio, šoniniai skydai virš griežyklos (apatinis aklinas, viršutinis – vertikalios grotos), registrų traukių galai ir kt. Taip pat panašus instrumentų sukūrimo laikas bei netolimas atstumas tarp abiejų vietovių.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje registrų pavadinimai sąlyginiai, užrašyti netiksliai, ant vamzdžių autentiškų registrų pavadinimų įrašų nėra. 2003 m. buvo tik penki registrai, kiti – atjungti, nes neišliko vamzdynas.

Dumplės pleištinės, dvejos, autentiškos.

Dalis vamzdyno, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3728, l. 206.

[2] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 440.

[3] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1808) bažnyčiose.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2003 m. duomenys) 

Manualas (C–c’’’) f’ ~440 Hz *
Principal
Burdone
Violino
?
Fleute
?
Oktave
?
?
4’
8’
8’
?
4’
?
2’
?
?

* Dabartinis klaviatūros diapazonas yra E–e’’’ (a’ = 440 Hz), neoriginalus. Gali būti, kad originale šie vargonai buvo suderinti d3 aukščiau, t. y. f’ ~440 Hz (Lietuvoje barokinių vargonų derinimas dažniausiai pustoniu aukštesnis; m3 aukščiau buvo suderinti beveik to paties laikotarpio Skaudvilės ir Nevarėnų bažnyčių vargonai).

Prospektas

Vargonų prospektas: 250 x 227 x 108 cm

Tubine (4) Tubine (5) Tubine (2) Tubine (6)

Griežykla

Tubine (1)

Vamzdynas

Tubine (7)

Dumplės

Tubine (3)