Šilutės rajonas, Telšių apskritis
Šv. Vincento Ferero bažnyčia
Šilutės dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas XIX a. pr. XX a. pr. 1 manualas, 8 registrai, būgnas mechaninė mechaninė

Degučiai

argonų prospektas – klasicistinis dvibokštis. Jį sudaro septynių elementų kompozicija – du aukšti šoniniai bokštai, centrinis žemesnis bokštas ir keturi laukeliai. Tai išraiškinga klasicistinė Vilniaus mokyklą reprezentuojančio barokinio prospekto kartotė, tiksliausiai aptinkama Žemalės (1839) bažnyčios vargonuose. Dviejų bokštų dominantę išlaikantys klasicistiniai vargonų prospektai yra Mosėdžio (1819), Varputėnų (XVIII a. pab.–XIX a. pr.), Luokės (1854) bažnyčiose.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Dispozicija

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’) gs’ ~440 Hz **
Principal
*** Bordun
[Salicional]
[Flet]
Flet minor
Oktava
Quinta
Mixtura III ch.
8’
16’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
**** Akustinis būgnas / Pauke

* Griežykloje esantys registrų pavadinimai yra netikslūs, todėl dispozicija rekonstruota remiantis vamzdyno ypatumais ir įrašais ant vamzdžių.
** Dabartinis derinimas: a’ ~440 Hz.
*** C–H vamzdžiai yra 8 pėdų, nuo c vamzdžio repetuoja oktava žemyn ir atitinka 16 pėdų.
**** Įrenginį sudaro du mediniai vamzdžiai. Įrenginys išliko fragmentiškai, išardytas.

Prospektas

Vargonų prospektas: 245 x 190 x 110 cm

Deguciai Deguciai

Griežykla

Deguciai Deguciai

Vamzdynas

Deguciai (6)

Dumplės

Deguciai (2)

Media

Audio Panorama