Telšių rajonas/apskritis
Dievo Apvaizdos bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
M. Gawryllowicz 1835–1836 1 manualas, 11 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Eigirdziai (3)Vargonai datuojami remiantis įrašu vargonų kartuše 1836. Vargonus sukūrė meistras M. Gawryllowiczius. Jo pavardė buvo užrašyta ant vargonų nugarinės pusės skydo (užrašas uždažytas): Staraniem X. Piotra Lukowskiego, A, E, przy pomocy, Parafian, r. 1835, Robil M, Pauryllowicz, Malowal, K., Kwietkowski. [1]

Prospekto forma atstovauja tipinei Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos vargonų prospektų kompozicijai. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769). Eigirdžių bažnyčios vargonai laikomi bene vėliausiu šios penkių dalių formos pavyzdžiu (kartu su kiek anksčiau sukurtais panašios struktūros vargonais Kantaučių bažnyčioje, 1815) [2].

[1] Rimantas Gučas, Lietuvos vargonai, Vilnius, 2009, p. 166.

[2] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai Gaurės,Balbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio(~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.),Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806),Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje

Manualas (C–c’’’)
Princypal
?
Fleyt maior
Principal
?
Fl. minor
Oktawa
?
Sedecyma
Mixtura
Trompete
8 ped.
8 p.
8 ped.
4 p.
?
4 p.
2 ped.
?
1 ped.

4 p. (?)
* Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

* Varpeliai neišliko.

Prospektas

Eigirdziai Eigirdziai Eigirdziai