Telšių rajonas/apskritis
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas 1815 1855, XIX a. pab. 1 manualas, 10 registrų, būgnas mechaninė mechaninė

Janapole (5)Vargonų pastatymo data – 1815 m. – nurodoma menotyrininkės Algės Jankevičienės. [1]

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Išlikęs vamzdynas autentiškas, išskyrus registro Trompete vamzdžius. Oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški.

Vargonų prospekto šoniniai laukeliai neoriginalūs, buvo pristatyti vėliau. Prospekto struktūra gana artima Kuldygos Šv. Kotrynos evangelikų liuteronų bažnyčios vargonams (1715), kurių autorius – Kuršo meistras Cornelius Rhaneus.

[1] Jankevičienė, Algė. Lietuvos medinė sakralinė architektūra. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 1998, p. 99.

Janapolės bažnyčios archyviniai dokumentai: 1806 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 270; 1855 m. dekano raštas, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 1465, l. 5; 1859 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 1465, l. 6.

Dispozicija

Hipotetinė autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
[Salcinal]
Flet major
[Flet]
[Quinta]
[Octav]
[Flet]
[Sedecima]
Mixtur
** Trompete
4’
8’
8’
4’
3’
2’
2’
1’
II ch.
8’
*** Akustinis būgnas / Pauke

* Griežykloje registrų pavadinimų nėra, todėl dispozicija spėjama remiantis vamzdyno, oro dėžių ir vamzdžių laikiklių (suolelių) ypatumais.
** Šio registro vamzdžių vietoje stovi XIX a. pab. Trompete vamzdžiai iš cinko. Spėjama, kad originale šio registro vietoje taip pat galėjo būti registras Trompete.
*** Akustinio būgno įrenginys neišliko.

Prospektas

Vargonų prospektas: 290 x 250 x 130 cm (pateikiami autentiškos prospekto dalies išmatavimai, nes šoniniai laukeliai neoriginalūs, buvo pristatyti vėliau)

Janapole Janapole Janapole Janapole

Kuldiga, Cornelius Rhaneus 1715

Kuldiga, Cornelius Rhaneus 1715

Kuldiga, Cornelius Rhaneus 1715

Kuldiga, Cornelius Rhaneus 1715

Griežykla

Janapole Janapole Janapole

Vamzdynas

Janapole Janapole Janapole

Mechanika

Janapole Janapole Janapole

Dumplės

Janapole

Media

Audio Panorama