Telšių rajonas/apskritis
Visų Šventųjų bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1854 XX a. 1 manualas, pedalai, 13 registrų mechaninė

Luoke (2)Prospektas klasicistinio stiliaus, jį sudaro septynių elementų kompozicija – du aukšti šoniniai bokštai, centrinis žemesnis bokštas ir keturi laukeliai. Tai išraiškinga klasicistinė Vilniaus mokyklą reprezentuojančio barokinio prospekto kartotė, taisyklingiausiu pavidalu aptinkama Žemalės (1839) bažnyčioje [1].

Yra žinoma, kad vargonai Luokės bažnyčioje 1854 m. buvo pastatyti Liudvikos Žakevičaitės lėšomis. 1923 m. inventoriuje rašoma:

vargonai ant dvylikos balsų be pedalų su manualu papuošti šiek tiek drožiniais, baltai nutepti, dalimis paauksinti. Dumtuvai magazininiai nauji. […] Vargonai dar gali tarnauti.

Pedalai atskiro vamzdyno neturi, sujungti su manualu. Veikiausiai pedalai buvo pridėti XX a. 1978 m. prasto remonto metu vargonai buvo apgadinti.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

[1] Kiek kitokie, tačiau dviejų bokštų dominantę išlaikantys prospektai yra Mosėdžio (1819), Varputėnų (XVIII a. pab.–XIX a. pr.), Degučių (XIX a. pr.) bažnyčiose.

 

Dispozicija

Dabartinė dispozicija

Manualas (C–f’’’) Pedalai (C–c’)
Principal
Bordon
Salcinal
Flaterers
Flauto maior
Octava
Quinta
Flauto minor
Octava
Tercia
Speiflat
Mixtura
Trompete
8’
16’
8’
8’
8’
4’
3’
4’
2’
?
4’ ?
?
8’
sujungti su manualu

Prospektas

Luoke (2) Luoke (3) Luoke (1)

Media

Audio Panorama
Luoke (3)