Telšių rajonas/apskritis
Nukryžiuotojo Jėzaus (Viešpaties Jėzaus Kančios) bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1821 1898 (Michał Jakowicz) 1 manualas, 15 registrų, būgnas mechaninė

Nevarenai 1Nevarėnų bažnyčios 1806 m. vizitacijoje vargonai dar neminimi [1]. Dokumentuose minima, kad kurį laiką Nevarėnų bažnyčios vargonų prospektas buvo nedažytas. Vargonų remonto data ir meistras nurodyti remiantis įrašu ant prospekto:

1898 roku […] odnowiony […] Pr[zez] Organmajstra Michala Jakowicza (liet. – „1898 metais […] atnaujino […] vargonų meistras Michałas Jakowiczius“).

Vargonai pasižymi plokštuminės puošybos elementais, prospekto vamzdžių viršūnes dengia figūriniai medžio pjaustiniai tarsi drožinių pusgaminis.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje. Autentiški registrų pavadinimai griežykloje neišliko, o dabartiniai yra pavieniai ir netikslūs. Fragmentiškai išliko oro dėžė, registrų įjungimo traukės, vienas demontuotas medinis vamzdis. Vienos rankenos paskirtis neaiški, galėjo būti skirta Cymbelstern mechanizmui įjungti, bet varpelių fragmentų neaptikta.

Dumplės pleištinės, trejos, originalios.

Visi vamzdžiai, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški. Dalis registrų vamzdžių supainioti vietomis, dalis sudėta vargonų viduje ant grindų.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 564.

Dispozicija

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’) g ~440 Hz
Principal
Undamaris (?)
Salcinal
Flet Major
Flet Minor
Octava (?)
Jula (?)
Quinta
Octava
Flet (?)
Quinta
Tertia
Sedecima (?)
Mixtur
Trompete
4’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
3’
2’
2’
1 1/3’
1 3/5’
1’
III ch.
8’
Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija pateikiama remiantis vamzdyno ypatumais ir analogais, nes autentiški registrų pavadinimai griežykloje neišliko, o dabartiniai yra pavieniai ir netikslūs. Dalis registrų vamzdžių supainioti vietomis, dalis sudėta vargonų viduje ant grindų.

Prospektas

Vargonų prospektas: 375 x 410 x 170 cm

Nevarenai 1

Griežykla

Nevarenai 2

Vamzdynas

Dumplės

Media

Audio Panorama
Nevarenai 1