Telšių rajonas/apskritis
Šv. Onos bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1802 XX a. pr. 1 manualas, 10 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė

Pavandene (11)Į Pavandenės bažnyčią šie vargonai pateko 1866 m. iš Užvenčio bažnyčios, kurios 1866 m. vizitacijoje rašoma: „vargonai atiduoti Pavandenei, o naujų dar nėra“, o Pavandenės bažnyčios 1866 m. vizitacijoje teigiama, kad „vargonai atiduoti iš Užvenčio bažnyčios“ [1].

Užvenčio bažnyčiai vargonai buvo sukurti 1802 m., kaip rašoma 1806 m.vizitacijoje: „vargonai 12 balsų, nauji, 1802 m. pastatyti lėšomis vietinio klebono“ [2].

Pavandenės bažnyčios 1868 m. vizitacijoje minimi „pataisyti vargonai“ [3]. Po perstatymo XX a. instrumentą sudaro 7 registrai, kuriuose panaudoti autentiški vamzdžiai.

Prospekto kompozicijos forma panaši į Karaliaučiaus ir Kuršo meistrų prospektus. Analogiški prospektai yra Vilniaus universiteto aulos (XVIII a. pab.) ir Skarulių (XIX a. pr.) bažnyčių vargonuose. XX a. pradžioje perstatant Pavandenės bažnyčios instrumentą prospektas buvo modifikuotas: senųjų tarpinių laukelių karnizai (lentos) buvo nupjauti, jų vietoje įterpti nauji karnizai ir suformuoti nauji dvigubi arkiniai laukeliai.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, autentiškos.

Dauguma vamzdžių yra autentiški.

[1] Užvenčio bažnyčios 1866 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 896, l. 73; Pavandenės bažnyčios 1866 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 3, b. 896, l. 74.

[2] Tikriausiai į bendrą 12 registrų kiekį įskaičiuoti varpelio ir būgno įrenginių įjungimo rankenos, nes Pavandenės bažnyčios vargonų senojoje griežykloje išliko 10 registrų traukių angų bei 2 angos papildomiems įrenginiams. Pagal: Užvenčio bažnyčios 1806 m. vizitacija, LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 284.

[3] LVIA, f. 669, ap. 3, b. 896, l. 193.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje 

Manualas (C–f’’’) a’ ~440Hz
Bordun
Principal
Gedeckt
Spitzflőte
Oktav
Quinte
Mixtur
Tremolo
16’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
3 fach
8’

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’) gs’ ~440Hz
Bordun
Principal
Flet Major
Oktava
?
[Flet Minor] ?
Jula
Quinta
[Superoktava] ?
Mixtur
16’
8’
8’
4’
?
4’ ?
4’
3’
2’ ?
3 ch.
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija rekonstruota remiantis išlikusių autentiškų vamzdžių tyrimais.

** Akustinio būgno ir Žvaigždinių varpelių įrenginiai neišliko.

Prospektas

Vargonų prospektas: 400 x 250 x 140 cm

Pavandene (11) Pavandene (10) Pavandene (6) Pavandene (9)

Pavandene (8) Pavandene (7) Pavandene (4) Pavandene (3)

Pavandene (2) Pavandene (1)

Vamzdynas

Pavandene (13) Pavandene (12)

Dumplės

Pavandene (5)

Media

Audio Panorama
Pavandene (6)